Ledi Bianku

LEDI BIANKU
Sudija
Rođen je 1971. godine u Skadru (Albanija). Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tirani (1993), a titulu magistra iz oblasti evropskog prava stekao je na Evropskom koledžu (College of Europe) u Brižu (1997). Bio je vanredni profesor Međunarodnog javnog prava na Univerzitetu u Tirani (od 1993), profesor na Univerzitetu u Tirani (od 1997) i Albanskoj školi za sudije (do 2008). Član je Advokatske komore u Tirani od 1994. godine. Bio je vanjski savjetnik predsjednika Republike Albanije, predsjedavajućeg parlamenta Republike Albanije, ministra pravde i ministra za evropske integracije o pitanjima prava Evropske unije, ljudskim pravima i međunarodnom pravu. Od 2006. do 2008. godine bio je član Venecijanske komisije za demokratiju putem prava. Od 2008. do 2009. godine bio je sudija Evropskog suda za ljudska prava, a potpredsjednik Odjeljenja I od 2016. do 2017. godine. Od 2018. godine je vanredni profesor. Predaje pravo EKLJP, Osnovno pravo EU, Migracijsko pravo i Evropsko zdravstveno pravo na Pravnom fakultetu i Institutu za političke studije Univerziteta u Strazburu. Kao gostujući predavač učestvovao je na konferencijama na Evropskom koledžu, Univerzitetu u Parizu II (Pantheon Assas), Evropskoj akademiji u Trieru, EASO-u (Evropski ured za podršku azilu), Univerzitetu u Kentu, Državnom univerzitetu u Milanu, Školi za evropske integracije na Kosovu, Univerzitetu u Luksemburgu, Univerzitetu „Jean Moulin“ (Lyon III), Katoličkom univerzitetu u Louvainu, Univerzitetu u Leidenu, Univerzitetu u Neuchatelu i na mnogim drugim. Od 2019. godine vanredni je član Advokatskog ureda Doughty Street Chambers u Londonu. Bio je blagajnik Fondacije „René Cassin“ Međunarodnog instituta za ljudska prava, kao predsjednik Fondacije „René Cassin“ (2020). Od 2015. do 2019. godine bio je član Komisije za nominacije za „Thomson Reuters“. Trenutno je član Etičkog odbora Fondacije princa Alberta II od Monaka i Odbora direktora Centra AIRE, Irska. Jedan je od osnivača (1999) Fondacije evropskog centra, vodeće NVO u Albaniji o pitanjima ljudskih prava i integracija u EU.
Na dužnost međunarodnog sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je stupio u decembru 2021. godine.
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.