Ledi Bianku

LEDI BIANKU
Sudac
Rođen je 1971. godine u Skadru (Albanija). Diplomirao je na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Tirani (1993), a titulu magistra iz oblasti  europskoga prava stekao je na Europskome koledžu  (College of Europe) u Brižu (1997). Bio je izvanredni profesor Međunarodnoga javnoga prava na Sveučilištu u Tirani  (od 1993), profesor na Sveučilištu u Tirani (od 1997)  i Albanskoj školi za suce (do 2008). Član je Odvjetničke komore u Tirani od 1994. godine. Bio je vanjski savjetnik predsjednika Republike Albanije, predsjedatelja parlamenta Republike Albanije, ministra pravde i ministra za europske integracije o pitanjima prava Europske unije, ljudskim pravima i međunarodnome pravu. Od 2006. do 2008. godine bio je član Venecijanskoga povjerenstva za demokraciju putem prava. Od 2008. do 2009. godine bio je sudac Europskoga suda za ljudska prava, a dopredsjednik Odjela I. od 2016. do 2017. godine. Od 2018. godine je izvanredni profesor. Predaje pravo EKLJP, Temeljno pravo EU, Migracijsko pravo i Europsko zdravstveno pravo na Pravnome fakultetu i Institutu za političke studije Sveučilišta u Strassbourgu. Kao gostujući predavač sudjelovao je na konferencijama na Europskome koledžu, Sveučilištu u Parizu II. (Pantheon Assas), Europskoj akademiji u Trieru, EASO-u (Europski ured za potporu azilu), Sveučilištu u Kentu, Državnome sveučilištu u Milanu, Školi za europske integracije na  Kosovu, Sveučilištu u Luksemburgu, Sveučilištu „Jean Moulin“ (Lyon III), Katoličkome sveučilištu u Louvainu, Sveučilištu u Leidenu, Sveučilištu u Neuchatelu i na mnogim drugim. Od 2019. godine izvanredni je član Odvjetničkoga ureda Doughty Street Chambers u Londonu. Bio je blagajnik Fondacije „René Cassin“ Međunarodnoga instituta za ljudska prava, kao predsjednik Fondacije „René Cassin“ (2020). Od 2015. do 2019. godine bio je član Povjerenstva za nominacije za „Thomson Reuters“. Trenutačno je član Etičkoga odbora Fondacije princa Alberta II. od Monaka i Odbora ravnatelja Centra AIRE,  Irska.  Jedan je od utemeljitelja (1999) Fondacije europskoga centra, vodeće NVO u Albaniji o pitanjima ljudskih prava i integracija u EU.
Na dužnost međunarodnoga suca Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine je stupio u prosincu 2021. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.