Mirsad Ćeman

MIRSAD ĆEMAN
Potpredsjednik

Rođen je 1955. godine u Miljanovcima (općina Tešanj). Diplomirao je 1979. godine na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci. Pravosudni ispit položio je 1998. godine u Sarajevu. Od 1979. do 1982. godine radio je u Općini Tešanj, prvo kao pripravnik, a zatim kao referent za organizaciju i unapređenje rada organa uprave i referent za normativnu djelatnost. Od 1982. do 1990. godine bio je šef Službe za samoupravne i pravne poslove u „Energoinvest“ RO „Enker“ u Tešnju. Od 1991. do 1993. godine je predsjednik Izvršnog odbora Općine Tešanj. U periodu od 1990. do 2006. godine biran je za poslanika u zakonodavnim organima u Bosni i Hercegovini (Skupština S/RBiH itd.), gdje je angažiran uglavnom u stručnim/pravnim radnim tijelima. U više navrata bio je član redovnih ili ad hoc komisija za ustavna pitanja. Učestvovao je u značajnom broju stručnih skupova na temu ustavne problematike u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Od 2007. godine pa do dolaska na dužnost sudije Ustavnog suda bavio se advokaturom u Sarajevu. Ovlašteni-registrirani je medijator. Stručno se usavršavao u zemlji i inozemstvu iz oblasti reforme pravosuđa, primjene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izrade pravnih propisa, zatim krivičnih, parničnih i drugih postupaka, međunarodnog humanitarnog prava itd.. Koautor je Priručnika za izradu pravnih propisa u okviru Projekta razvoja sektora pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Kao konsultant bio je angažiran u izradi jednog broja sistemskih zakona i drugih propisa. Višegodišnji je član Komisije za polaganje pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine i ispitivač za oblast Ustavni sistem i organizacija pravosuđa (ranije za oblast Upravno i Radno pravo).

Na dužnost sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u oktobru 2008. godine. Dužnost predsjednika Suda obavljao je od 2015. do 2018. godine. Za potpredsjednika Suda na mandat od tri godine izabran je 2018. i ponovo 2021. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.