Valerija Galić

VALERIJA GALIĆ
Predsjednica

Rođena je 1956. godine u Splitu (Republika Hrvatska). Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Godine 1981. zaposlila se kao pripravnica u Sekretarijatu za zakonodavstvo tadašnjeg Izvršnog vijeća Skupštine SRBiH, odakle je upućena na sudačku praksu u Općinski sud I u Sarajevu. Nakon položenog pravosudnog ispita nastavila je raditi u Sekretarijatu za zakonodavstvo kao stručna saradnica, zatim kao savjetnica i pomoćnica sekretara za zakonodavstvo Izvršnog vijeća Vlade R/FBiH do 1996. godine, odnosno do imenovanja na dužnost sekretara Ureda za zakonodavstvo Vlade FBiH. Učestvovala je kao članica u više radnih komisija za izradu i donošenje sistemskih zakona iz raznih oblasti. Kao predstavnica BiH iz FBiH i članica Komisije za harmonizaciju pravnog sistema sa evropskom legislativom učestvovala je u nekoliko međunarodnih programa koji su realizirani u SAD-u i Francuskoj (Strasbourg). Koautorica je i recenzentica nekoliko stručnih publikacija. Bila je članica Komisije za polaganje stručnog ispita za radnike uprave u Federaciji BiH, ispitivačica za predmete Osnove ustavnog uređenja i Osnove uprave u Federaciji BiH, kao i članica Komisije za polaganje pravosudnog ispita na nivou Federacije BiH – ispitivačica za predmet Upravno i radno pravo. Članica je komisija za polaganje pravosudnog ispita na nivou BiH – ispitivačica za predmet Upravno i radno pravo. Kao predavačica učestvovala je na više domaćih i međunarodnih skupova iz oblasti ustavnog sudstva i zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Za sutkinju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izabrana je u maju 2002. godine a na dužnost je stupila u maju 2003. godine nakon konstituirajuće sjednice novog saziva Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Od 2006. do 2012. godine obavljala je dužnost potpredsjednice Ustavnog suda BiH u dva mandata, a dužnost predsjednice obavljala je od 2012. do 2015. godine. Dužnost predsjednice Ustavnog suda preuzela je ponovo u augustu 2022. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.