Valerija Galić

VALERIJA GALIĆ
Sutkinja

Rođena je 1956. godine u Splitu (Republika Hrvatska). Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Godine 1981. zaposlila se kao pripravnica u Sekretarijatu za zakonodavstvo tadašnjeg Izvršnog vijeća Skupštine SRBiH, odakle je upućena na sudačku praksu u Općinski sud I u Sarajevu. Nakon položenog pravosudnog ispita nastavila je raditi u Sekretarijatu za zakonodavstvo kao stručna saradnica, zatim kao savjetnica i pomoćnica sekretara za zakonodavstvo Izvršnog vijeća Vlade R/FBiH do 1996. godine, odnosno do imenovanja na dužnost sekretara Ureda za zakonodavstvo Vlade FBiH. Učestvovala je kao članica u više radnih komisija za izradu i donošenje sistemskih zakona iz raznih oblasti. Kao predstavnica BiH iz FBiH i članica Komisije za harmonizaciju pravnog sistema sa evropskom legislativom učestvovala je u nekoliko međunarodnih programa koji su realizirani u SAD-u i Francuskoj (Strasbourg).

Za sutkinju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izabrana je 2002. godine nakon konstituirajuće sjednice novoga saziva Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Od 2006. do 2012. godine obavljala je dužnost potpredsjednice Ustavnog suda BiH u dva mandata, a dužnost predsjednice obavljala je od 2012. do 2015. godine.

Koautorica je i recenzentica nekoliko stručnih publikacija. Bila je članica Komisije za polaganje stručnog ispita za radnike uprave u Federaciji BiH, ispitivačica za predmete Osnove ustavnog uređenja i Osnove uprave u Federaciji BiH. Članica je komisija za polaganje pravosudnog ispita na nivou BiH i Federacije BiH – ispitivačica za predmete Upravno pravo i Radno pravo. Kao predavačica učestvovala je na više domaćih i međunarodnih skupova iz oblasti ustavnog sudstva i zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Copyrights @ 2021 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.