Helen Keller

HELEN KELLER

Sutkinja

Rođena je 1964. godine u Zürichu (Švicarska). Doktorat iz oblasti Prava okoliša odbranila je na Univerzitetu u Zürichu 1993. godine. Magistrirala je Evropsko pravo na College of Europe u Bruggeu (Belgija) 1994. godine. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard (SAD) bila je naučni saradnik-istraživač 1995. godine, a na Institutu Firenca Evropskog univerziteta u Italiji 1996. godine. Od 1996. godine je članica Američkog društva za međunarodno pravo. Od 1996. do 2011. godine radila je kao pravna savjetnica u advokatskoj kancelariji u Švicarskoj. Godine 2000. bila je gostujući istraživač na Institutu Max-Planck za međunarodno pravo u Heidelbergu (Njemačka). Radila je kao profesorica Međunarodnog prava, Ustavnog prava i Evropskog prava na Univerzitetu u Lucernu od 2001. do 2004. godine, te na Univerzitetu u Zürichu od 2004. do 2011. godine. Bila je članica Odbora Međunarodne pravne komisije, švicarski odjel, od 2008. do 2011. godine, te članica Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija u istom periodu. Godine 2010. bila je gostujuća profesorica u Centru za napredne studije u Oslu (Norveška). Dužnost sutkinje Evropskog suda za ljudska prava obavljala je  od 2011. do 2020. godine.

Na dužnost međunarodne sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupila je u decembru 2020. godine, a od marta 2022. do juna 2024. godine obavljala je dužnost potpredsjednice Ustavnog suda.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.