Događaji

Predugo trajanje sudskih postupaka ugrožava vladavinu prava

Pravo na suđenje u „razumnom roku“ bila je tema današnjeg događaja koji su organizirali Ustavni sud Bosne i Hercegovine (BiH) i AIRE centar, Program za Zapadni Balkan. Ministrima pravde, predstavnicima pravosudnih institucija i centara za obuku sudija i tužilaca predstavljena je publikacija Vodič – suđenje u razumnom roku, u kojoj se analizira primjena ovog prava i stanje u BiH.

Detaljnije


Posjeta ambasadora Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini

Njegova ekselencija Igor Kalabuhov, ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, posjetio je 27. januara 2021. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Regionalna online konferencija ustavnih sudova

U organizaciji njemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju IRZ, u saradnji sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, 11. decembra 2020. godine održana je Regionalna online konferencija ustavnih sudova o temi „Izdvojena mišljenja u ustavnim odlukama“

Detaljnije


Stupanje na dužnost novog međunarodnog sudije

Obavještavamo da, u skladu sa članom 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, novoimenovana međunarodna sutkinja Helen Keller stupa na dužnost sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 4. decembra 2020. godine

Detaljnije


Saopćenje za javnost

Obavještavamo vas da je na osnovu člana VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uvaženoj međunarodnoj sutkinji Ustavnog suda BiH Margariti Caci-Nikolovskoj, potpredsjednici Ustavnog suda BiH, 28. novembra 2020. godine prestao mandat sudije ovog suda budući da je na taj dan navršila 70 godina života do kada traje mandat sudija Ustavnog suda BiH

Detaljnije


Vaše mišljenje nam je važno

Ova web stranica je uspostavljena radi Vas i zato nam je važno Vaše mišljenje i pozivamo vas da nam pomognete da je unaprijedimo. To možete učiniti tako što ćete dati svoja mišljenja i prijedloge kroz odgovore na pitanja iz Upitnika Detaljnije


Otvoren Sedmi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu posvećen utjecaju pandemije na ljudska prava

Sedmi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, koji se održava 16. i 17. oktobra 2020. godine, okupio je predstavnike Evropskog suda za ljudska prava, Vijeća Evrope i pravosudnih institucija iz sedam zemalja Jugoistočne Evrope. Zvanična tema ovogodišnjeg foruma je „COVID-19 i prava zaštićena Evropskom konvencijom o ljudskim pravima“

Detaljnije


Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Centar AIRE predstavili izvještaj o praksi sudova u pogledu prava na sigurnost ličnosti i slobodu izražavanja

Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Centar AIRE predstavili su danas u Sarajevu izvještaj “Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja“. Izvještaj, na jednostavan i pristupačan način, prikazuje relevantne odluke sudova i načela tumačenja normi iz dviju izuzetno važnih oblasti Evropske konvencije za ljudska prava, a to su zaštita prava iz člana 5. (pravo na slobodu i sigurnost ličnosti) i zaštita prava iz člana 10. (pravo na slobodu izražavanja)

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.