Događaji

Posjeta ambasadora Republike Grčke

Njegova ekselencija Dimitrios Papandreou, ambasador Republike Grčke u Bosni i Hercegovini, posjetio je danas Ustavni sud Bosne i Hercegovine Detaljnije


Sastanak predsjednika regionalnih ustavnih sudova

U utorak, 9. juna, održan je sastanak predsjednika ustavnih sudova Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Slovenije i Republike Srbije putem online platforme, na inicijativu predsjedavajuće sutkinje Ustavnog suda Crne Gore Desanke Lopičić i predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatka Kneževića, a u organizaciji AIRE centra Detaljnije


Sastanak predsjednika regionalnih ustavnih sudova

Na inicijativu predsjedavajućeg sudije Ustavnog suda Crne Gore Desanke Lopičić i predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatka Kneževića, a u organizaciji AIRE centra, u četvrtak, 7. maja, održan je sastanak predsjednika ustavnih sudova Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Sjeverne Makedonije i Republike Slovenije putem online platforme Detaljnije


Stupanje na dužnost novog međunarodnog sudije

Obavještavamo vas da, u skladu sa članom 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, novoimenovana sutkinja Angelika Nuβberger stupa na dužnost sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 25. aprila 2020. godine

Detaljnije


Saopćenje za javnost

Obavještavamo vas da na osnovu člana VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uvaženom međunarodnom sudiji Ustavnog suda BiH Giovanniju Grassu 25. aprila 2020. godine prestaje mandat sudije ovog suda budući da na taj dan navršava 70 godina života do kada traje mandat sudija Ustavnog suda BiH

Detaljnije


Potpisan Memorandum o razumijevanju sa AIRE centrom

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević i menadžerka Programa za Zapadni Balkan AIRE centra iz Londona Biljana Braithwaite danas su potpisali Memorandum o razumijevanju u okviru projekta „Povećanje pravosudnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini radi harmonizacije domaće sudske prakse i usklađivanja s evropskim pravnim standardima“ koji finansira Britanska ambasada u Sarajevu, a implementira AIRE centar Detaljnije


Seminar o temi „Pravo na imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima”

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Centrom AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) i uz podršku Britanske ambasade, organizirao je seminar o temi „Pravo na imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima”. Seminar je organiziran s ciljem da se stvore uvjeti za poboljšanje praktične primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i podrške pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine u procesu pripreme za evropske integracije Detaljnije


Delegacija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u radnoj posjeti Ustavnom sudu Kraljevine Španije

Delegacija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u sastavu: predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević, potpredsjednici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić i Mirsad Ćeman i šefica Kabineta predsjednika Erda Začiragić, boravila je u radnoj posjeti Ustavnom sudu Kraljevine Španije u periodu od 26. do 29. februara 2020. godine Detaljnije


Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.