Događaji

Saopćenje za javnost

Imajući u vidu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini izazvanu pandemijom koronavirusa COVID-19, uvažavajući upozorenja i preporuke epidemiološke struke, uzimajući u obzir procjenu rizika za zdravlje zaposlenih, te potrebu osiguranja nesmetanog procesa rada Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Posjeta ambasadora Republike Turske

Njegova ekselencija Haldun Koç, ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini, posjetio je danas Ustavni sud Bosne i Hercegovine 

Detaljnije


Okrugli sto o značaju i primjeni zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

U organizaciji Ministarstva pravde Republike Srpske danas je u Banjoj Luci organiziran Okrugli sto o značaju i primjeni zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 

Detaljnije


Predsjednik Knežević učestvovao na online XVIII konferenciji evropskih ustavnih sudova

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević učestvovao je na XVIII konferenciji evropskih ustavnih sudova koja je održana putem videolinka 24. i 25. februara 2021. godine u organizaciji Ustavnog suda Češke Republike

Detaljnije


Predugo trajanje sudskih postupaka ugrožava vladavinu prava

Pravo na suđenje u „razumnom roku“ bila je tema današnjeg događaja koji su organizirali Ustavni sud Bosne i Hercegovine (BiH) i AIRE centar, Program za Zapadni Balkan. Ministrima pravde, predstavnicima pravosudnih institucija i centara za obuku sudija i tužilaca predstavljena je publikacija Vodič – suđenje u razumnom roku, u kojoj se analizira primjena ovog prava i stanje u BiH.

Detaljnije


Posjeta ambasadora Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini

Njegova ekselencija Igor Kalabuhov, ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, posjetio je 27. januara 2021. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Regionalna online konferencija ustavnih sudova

U organizaciji njemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju IRZ, u saradnji sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, 11. decembra 2020. godine održana je Regionalna online konferencija ustavnih sudova o temi „Izdvojena mišljenja u ustavnim odlukama“

Detaljnije


Stupanje na dužnost novog međunarodnog sudije

Obavještavamo da, u skladu sa članom 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, novoimenovana međunarodna sutkinja Helen Keller stupa na dužnost sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 4. decembra 2020. godine

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.