Тудор Пантиру

Магистрирао је на Правном факултету Државног универзитета у Молдавији.

Од 1977. до 1980. године радио је као адвокат – члан Адвокатске коморе Републике Молдавије. Од 1980. до 1987. године обављао је функцију судије, а од 1987. до 1990. године функцију предсједника Окружног суда Frunze у Кишињеву. Дужност предсједника Комисије за избор, именовање и постављање судија Републике Молдавије обављао је од 1988. до 1990. године. Од 1990. до 1994. године био је члан Парламента Републике Молдавије, а од 1990. до 1992. године предсједавао је Правном комисијом тог Парламента. Био је амбасадор – стални заступник Републике Молдавије при Уједињеним нацијама од 1992. до 1996. године. Од 1996. до 2001. године обављао је функцију судије Европског суда за људска права у Стразбуру. Године 2002. преузео је дужност међународног судије Врховног суда Косова, а 2005. године дужност међународног предсједавајућег судије Посебног вијећа Врховног суда Косова (Привредни суд под контролом Уједињених нација). Од 2008. до 2012. године обављао је дужност члана румунског Парламента и предсједника Правног поткомитета за надгледање спровођења пресуда Европског суда за људска права. У истом периоду био је и члан комитета за правне послове и људска права при Парламентарној скупштини Савјета Европе. Од 2013. до 2018. године обављао је дужност судије, а од јануара 2017. године до фебруара 2018. године и дужност предсједника Уставног суда Републике Молдавије. Објавио је више чланака у правним часописима, а написао је и прилог „Заштита избјеглица према Европском суду за људска права“ за књигу „Jurisprudence of the International Legal Institutions in Refugee Matters“, издање UNHCR-a BO, Молдавија, Кишињев, 2000.

За судију Уставног суда Босне и Херцеговине изабран је у мају 2002. године а на дужност је ступио у мају 2003. године након конституисања Уставног суда БиХ. Дужност потпредсједника обављао је у два наврата, од 2003. до 2006. године и од 2012. до 2015. године, а у јуну 2021. године на ту дужност ступио је по трећи пут. Мандат у Уставном суду му је престао у октобру 2021. године.