Јозеф Марко

Завршио је студиј права и енглеског језика на Универзитету „Карл-Франзенс“ у Грацу (докторат права) и магистериј енглеског језика 1977. године. Након постдипломског студија политичких наука и социологије на Универзитету у Минхену, вратио се у Грац на мјесто доцента на Правном факултету. Докторирао је 1994. године у подручју аустријског и упоредног јавног права, теорије државе и права и политичких наука, те постао ванредни професор.

Био је потпредсједавајући Комитета за међународне односе Правног факултета Универзитета у Грацу, члан извршних одбора Аустријског удружења компаративног права, члан Аустријског удружења политичких наука, члан Аустријског института за студије источне, централне и југоисточне Европе, члан Америчког удружења политичких наука, члан Удружења професора њемачког уставног права, члан Аустријске УНЕСКО комисије, члан Форума правника регије Алпе-Адриа, члан Истраживачког института европског права, Универзитет у Грацу, члан Удружења „Görres“, члан редакционих одбора стручног часописа „Europa Ethnica“.

Радио је као кодиректор истраживачког програма „Право и револуција“, кодиректор истраживачког пројекта „Проширење Европске уније на исток: случај Чешке Републике и Словачке” у Центру „Роберт Шуман“ Европског универзитета у Фиренци. Био је стални асистент и универзитетски асистент на Одсјеку за јавно право и политичке науке Универзитета у Грацу, директор истраживачког програма „Словенија-Хрватска-Србија, нови устави“, гостујући професор на Правном факултету Rutgers, Camden, Њу Џерзи, предавач на Љетној школи Универзитета у Болоњи и Балканске мреже, помоћни професор на Институту за јавно право и политичке науке Универзитета у Грацу, Факултет права и политичких наука. Био је члан Савјетодавног комитета за Оквирну конвенцију о заштити националних мањина, кодиректор Истраживачког одсјека о етничким мањинама и регионалним аутономијама Европске академије у Болцану – Италија. Аутор је већег броја публикација и зборника радова.

На дужност међународног судије Уставног суда Босне и Херцеговине ступио је у мају 1997. године. Мандат у Уставном суду му је престао у мају 2002. године.