Исмет Даутбашић

Дипломирао је на Правном факултету у Сарајеву 1961. године. За асистента на Правном факултету у Сарајеву изабран је 1962. године. Постдипломски студиј је завршио на Правном факултету Универзитета у Београду, гдје је магистрирао 1966. године, а докторску дисертацију на истом факултету одбранио је 1969. године.

Године 1970. изабран је у звање доцента на Правном факултету у Сарајеву на предмету Финансије и финансијско право. У звање ванредног професора изабран је 1975. године, а у звање редовног професора 1981. године. Од 1986. године је члан Научног вијећа Економског института у Сарајеву, а од 1994. године члан Одбора за правне науке Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине.

Обављао је дужност продекана Правног факултета у Сарајеву, предсједника Савјета Правног факултета у Сарајеву, декана Правног факултета у Сарајеву и члана Сената Универзитета у Сарајеву. Био је ментор, опонент и члан у бројним комисијама за стицање звања специјалисте, магистра и доктора наука на Правном факултету у Сарајеву, Правном факултету у Подгорици и Правном факултету у Осијеку. Био је члан Правног савјета Републичког извршног вијећа БиХ, члан Законодавноправне комисије Скупштине СРБиХ и члан Уставне комисије Федерације БиХ. У два изборна мандата биран је за члана Уставног суда РБиХ, а од априла 1992. до јула 1997. године за предсједника Уставног суда БиХ.

Аутор је већег броја публикација, уџбеника, чланака, расправа, осврта и приказа у страним и домаћим часописима. Био је члан бројних редакција и савјета за часописе као што су: „Годишњак Правног факултета“ Сарајево, „Преглед“ Сарајево, „Финансије“ Београд, „Правна енциклопедија“ Загреб, „ФЕБС“ Сарајево, „Опредјељења“ Сарајево и други.

На дужност судије Уставног суда Босне и Херцеговине ступио је у мају 1997. године, а од јула 1997. до јуна 1998. године био је потпредсједник Уставног суда. Мандат у Уставном суду му је престао у октобру 1998. године.