Tudor Pantiru

Magistrirao je na Pravnom fakultetu Državnog univerziteta u Moldaviji.

Od 1977. do 1980. godine radio je kao advokat – član Advokatske komore Republike Moldavije. Od 1980. do 1987. godine obavljao je funkciju sudije, a od 1987. do 1990. godine funkciju predsjednika Okružnog suda Frunze u Kišinjevu. Dužnost predsjednika Komisije za izbor, imenovanje i postavljanje sudija Republike Moldavije obavljao je od 1988. do 1990. godine. Od 1990. do 1994. godine bio je član Parlamenta Republike Moldavije, a od 1990. do 1992. godine predsjedavao je Pravnom komisijom tog Parlamenta. Bio je ambasador – stalni zastupnik Republike Moldavije pri Ujedinjenim nacijama od 1992. do 1996. godine. Od 1996. do 2001. godine obavljao je funkciju sudije Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Godine 2002. preuzeo je dužnost međunarodnog sudije Vrhovnog suda Kosova, a 2005. godine dužnost međunarodnog predsjedavajućeg sudije Posebnog vijeća Vrhovnog suda Kosova (Privredni sud pod kontrolom Ujedinjenih nacija). Od 2008. do 2012. godine obavljao je dužnost člana rumunskog Parlamenta i predsjednika Pravnog potkomiteta za nadgledanje sprovođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava. U istom periodu bio je i član komiteta za pravne poslove i ljudska prava pri Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Od 2013. do 2018. godine obavljao je dužnost sudije, a od januara 2017. godine do februara 2018. godine i dužnost predsjednika Ustavnog suda Republike Moldavije. Objavio je više članaka u pravnim časopisima, a napisao je i prilog „Zaštita izbjeglica prema Evropskom sudu za ljudska prava“ za knjigu „Jurisprudence of the International Legal Institutions in Refugee Matters“, izdanje UNHCR-a BO, Moldavija, Kišinjev, 2000.

Za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izabran je u maju 2002. godine a na dužnost je stupio u maju 2003. godine nakon konstituiranja Ustavnog suda BiH. Dužnost potpredsjednika obavljao je u dva navrata, od 2003. do 2006. godine i od 2012. do 2015. godine, a u junu 2021. godine na tu dužnost stupio je po treći put. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u oktobru 2021. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.