Касим Бегић

Дипломирао је на Правном факултету у Сарајеву 1976. године. Магистрирао је 1979. године на Правном факултету Универзитета у Београду, а на истом факултету докторирао је 1981. године.

За асистента на Правном факултету у Сарајеву изабран је 1976. године. У звање доцента изабран је 1981. године, у звање ванредног професора 1987. године, а у звање редовног професора 1995. године, на предметима Финансије и финансијско право и Економска политика.

У сазиву Скупштине БиХ (1990–1996) био је посланик и предсједник Законодавно-правне комисије, те члан Уставне комисије Уставотворне скупштине Федерације БиХ. У експертном дијелу делегације БиХ учествовао је од 1993. до 1996. у бројним мировним преговорима под патронатом међународне заједнице, укључујући и преговоре у Дејтону (Охајо) који су резултирали Општим оквирним споразумом за мир у БиХ (1995). Аутор је већег броја уџбеника, књига и монографија.

На дужност судије Уставног суда Босне и Херцеговине ступио је у мају 1997. године, а од јуна 1999. до фебруара 2001. године обављао је дужност предсједника Уставног суда. Мандат у Уставном суду му је престао у мају 2002. године.