Конкурси

Позивно писмо за тестирање

У вези са пријавама на јавни оглас за попуњавање радног мјеста помоћник шефа Одјела за финансијске послове у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине, Комисија за избор на својој првој сједници, одржаној 19. децембра 2016. године, увидом у пријаве и прилоге кандидата утврдила је листу кандидата који испуњавају услове из огласа. Детаљније