Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто \r\n„Стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове“

 

У вези с Јавним огласом број П2-544/17 за попуњавање радног мјеста „Стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове“ у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине, у Уставном суду Босне и Херцеговине 10. јула 2017. године обављено је тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

 

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на својој сједници одржаној 11. јула 2017. године оцијенила је писмене радове кандидата.

 

У складу с чланом 19 наведеног правилника, кандидат стиче право да приступи усменом дијелу испита ако је његов укупан број бодова на писменом дијелу испита најмање 75 бодова.

 

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

 

Шифра:                                                          Број бодова:

 

                                               3464                                                               75,00

                                               3468                                                               75,00

                                               3469                                                               76,60

3475                                                              75,00

                                               3476                                                               75,00

                                               3478                                                               75,00

                                               3479                                                               80,80

                                               3480                                                               81,60

                                               3482                                                               81,60

                                               3485                                                               78,30                                     

Кандидати који нису положили писмени дио испита знања, јер су остварили мање од 75 бодова, кандидати су који су радили под шифром како слиједи:

 

3462                                                              36,60  

                                               3463                                                               36,60

                                               3466                                                               53,30

                                               3467                                                               60,00

                                               3472                                                               53,30

                                               3474                                                               39,95

                                               3477                                                               53,30

                                               3484                                                               56,60

 

Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су да одмах контактирају Уставни суд Босне и Херцеговине путем телефона број 033/561-183, како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

 

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 13. јула 2017. године у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, улица Реиса Џ. Чаушевића 6/III, са почетком у 10 часова. Приликом доласка на интервју кандидати су дужни донијети оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони документ (лична карта, пасош или возачка дозвола).

 

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

 

Кандидати који нису успјешно урадили писмени дио испита знања имају право на враћање докумената који су поднесени уз пријаву на оглас.

 

 

 

                                                                                    Предсједница Комисије за избор

                                                                                        Јосипа Муса

Подијели