Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто Шеф кабинета предсједника

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто Шеф кабинета предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине

 

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста Шеф Кабинета предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине, расписивањем јавног огласа, број СУ-06-521/18, од 11. маја 2018. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

 

Комисија за избор, у складу са Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на својој сједници, одржаној 12. септембра 2018. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.

 

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право приступити усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

 

Шифра:                                                         Број бодова:

                                              

                                               25391                                                             79,83

                                               25392                                                             75,38

 25393                                                           71,58

                                               25394                                                            66,25

                                               25396                                                             76,75

 25397                                                           68,00

                                               25398                                                             75,42

                                                          

Кандидат који није положио писмени дио испита знања је кандидат који је радио под шифром како слиједи:

 

25390                                                            58,92

                                              

Кандидати који су положили писмени дио испита знања, дужни су одмах контактирати Уставни суд Босне и Херцеговине путем телефона број 033/561-183, како би се идентифицирали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

 

Усмени дио испита знања (интервју) одржат ће се 19. септембра 2018. године (сриједа) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица реиса Џ. Чаушевића 6/III, са почетком у 10:30, за кандидате под шифром 25391, 25392и 25393, док је почетак усменог дијела испита знања у 11:30, за кандидате под шифром 25394, 25396, 25397 и 25398. 

 

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни донијети оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони документ (лична карта, пасош или возачка дозвола).

 

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

 

Кандидати који нису успјешно урадили писмени дио испита знања имају право на враћање докумената који су поднесени уз пријаву на оглас.

 

 

           

                                                                             Предсједник Комисије за избор

                                                                            Златко М. Кнежевић

 

Подијели