135. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 135. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 1220/20 – у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда права на живот због пропуста јавне власти да поступи у складу са захтјевом ажурности и разумне дјелотворности, односно дјелотворности у спровођењу истраге поводом догађаја у којем је апелантов отац повријеђен од којих повреда је касније подлегао. Истрага није завршена ни након 22 године послије догађаја.

АП 2044/20 – у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда права на одбрану у вези с правом на равноправност страна у поступку, јер апелант у кривичном поступку који је вођен против њега, због кривичног дјела за које може да се изрекне казна затвора до 10 година, није имао изабраног браниоца, нити му је судија поставио браниоца који би га заступао до правоснажности пресуде иако је за наведено кривично дјело законом прописана обавезна одбрана.

АП 3040/21 – у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права на поштивање приватног и породичног живота због одбијања захтјева апеланата за признавање потпуног усвојења између апеланткиње и апеланта у ситуацији када између њих низ година постоје de facto блиски породични односи који су у најбољем апелантовом интересу, односно његовом даљњем развоју и интеграцији у апеланткињину породицу.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне и Херцеговине.

Уједно обавјештавамо да је предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине Мато Тадић  добио обавјештење предсједника Европског суда за људска права Roberta Spana да је за новог међународног судију у Уставном суду Босне и Херцеговине именовао Ledi Bianku, а у складу са чланом VI/1а) Устава Босне и Херцеговине.