135. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovitu, 135. sjednicu Velikoga vijeća Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 1220/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na život zbog propusta javne vlasti da postupi sukladno zahtjevu ažurnosti i razumne učinkovitosti, odnosno učinkovitosti u provedbi istrage povodom događaja u kojem je apelantov otac povrijeđen od kojih povreda je kasnije podlegao. Istraga nije završena ni nakon 22 godine poslije događaja.

AP 2044/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na obranu u svezi s pravom na jednakopravnost strana u postupku, jer apelant u kaznenome postupku koji je vođen protiv njega, zbog kaznenoga djela za koje se može izreći kazna zatvora do 10 godina, nije imao izabranoga branitelja, niti mu je sudac postavio branitelja koji bi ga zastupao do pravomoćnosti presude iako je za navedeno kazneno djelo zakonom propisana obvezna obrana.

AP 3040/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na poštivanje privatnoga i obiteljskoga života zbog odbijanja zahtjeva apelanata za priznavanje potpunoga posvojenja između apelantice i apelanta u situaciji kada između njih niz godina postoje de facto bliski obiteljski odnosi koji su u najboljemu apelantovome interesu, odnosno njegovome daljnjemu razvoju i integraciji u apelantičinu obitelj.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Ujedno obavještavamo da je predsjednik Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić  dobio obavijest predsjednika Europskoga suda za ljudska prava Roberta Spana da je za novoga međunarodnoga suca u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine imenovao Ledi Bianku, a sukladno članku VI/1.(a) Ustava Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.