Privremena mjera – odbijena

Utemeljenost apelacije se ispituje odvojeno od utemeljenosti zahtjeva za donošenje privremene mjere. Dakle, razlozi kojim se rukovodi Ustavni sud prilikom usvajanja ili neusvajanja zahtjeva za donošenje privremene mjere različiti su od razloga kojim se Ustavni sud rukovodi prilikom odlučivanja o apelaciji. Razlozi i dokazi koje su apelanti naveli glede navodnih kršenja ustavnih prava osporenom presudom ne mogu se analogno primijeniti prilikom odlučivanja o utemeljenosti zahtjeva za donošenje privremene mjere. Stoga, slijedi da apelanti moraju posebno obrazložiti i dokazati zašto traže donošenje privremene mjere. U konkretnom slučaju, apelanti nisu ponudili nikakve dokaze, niti konkretne navode koji idu u prilog tome da se usvoji njihov zahtjev za donošenje privremene mjere zbog nastupanja neotklonjivih štetnih posljedica. Na temelju izloženog, zahtjev apelanata je neutemeljen.
• Odluka o privremenoj mjeri broj AP-901/05 od 26. travnja 2005. godine, st. 8. i 9.;
• Odluka o privremenoj mjeri broj AP-966/05 od 18. svibnja 2005. godine, st. 7. i 8.;
• Odluka o privremenoj mjeri broj AP-1057/05 od 18. svibnja 2005. godine, st. 11. i 12.

Pravo na slobodu ličnosti i druga prava koja iz njega proizlaze zaštićeno je člankom 5. Europske konvencije i predstavlja jedno od najvažnijih prava svake osobe. Međutim, nadležni organi, tijekom postupka, imaju pravo u skladu s pozitivnopravnim propisima, lišiti osobu ovog prava. U takvim okolnostima, Ustavni sud može preispitivati opravdanost lišavanja ovog prava ako apelant, u postupku pred Ustavnim sudom, dokaže da je do lišavanja došlo suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i Europskoj konvenciji, o čemu apelant mora pružiti dokaze za svoje tvrdnje. Međutim, osoba koja se bez valjane osnove poziva na ovo pravo, sa zahtjevom da se obustavi izvršenje kaznene sankcije izrečene u zakonitom postupku, ne može tražiti obustavu izvršenja te kaznene sankcije. U konkretnom slučaju, apelant nije naveo nikakve činjenice i razloge, niti dostavio dokaze glede mogućnosti nastupanja neotklonjivih štetnih posljedica, koje su u suprotnosti sa zakonitim ciljem koji se želi postići. U nedostatku ovakvih navoda, koji bi bili potkrijepljeni adekvatnim dokazima, Ustavni sud je odlučio odbiti zahtjev za donošenje privremene mjere.
• Odluka o privremenoj mjeri broj AP-1065/05 od 18. svibnja 2005. godine, st. 7. i 10.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.