Pravo osobe da se ne inkriminira

Iz cjelokupnog spisa i teksta prvostupanjske presude je vidljivo da sud nije isključivo temeljio svoju presudu na iskazu prvooptuženog danom u istrazi, nego da je svestrano ispitao sve činjenice i dokaze tijekom glavnog pretresa, i to kako one koje idu u prilog optuženima, tako i one koje ih terete. Stoga, nema povrede apelantovog prava na pravično suđenje.
• Odluka o meritumu broj AP-177/05 od 12. travnja 2006. godine, st. 28. i 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 49/06

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.