Neophodna mjera u demokratskom društvu

Imajući u vidu da apelant nije u mogućnosti ostvariti pravo na povrat u svoj dom, iako je situacija u kojoj je bilo opravdano privremeno dodjeljivanje stanova davno okončana, „miješanje”, koje je u početku i moglo biti opravdano i u suglasnosti s načelom „neophodnosti", ne predstavlja, osam godina nakon završetka rata, neophodno „miješanje u demokratskom društvu" u apelantovo pravo da se vrati u svoj dom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-102/03 od 28. travnja 2004. godine, stavak 36., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/04, upravni postupak i upravni spor za povrat u posjed stana na kojem nije stečeno stanarsko pravo jer zgrada u to vrijeme nije bila tehnički primljena

Odbijanje apelantova prijedloga da se utvrdi da je on nositelj stanarskog prava na spornom stanu predstavlja mjeru koja nije bila „neophodna u demokratskom društvu" i, stoga, nije razmjerno u odnosu na zakoniti cilj kojem se težilo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-323/04 od 17. prosinca 2004. godine, stavak 28., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/05

Nadležni organi nisu povrijedili apelantovo pravo na dom kada su u provedenom postupku utvrdili da apelant nema pravo na povrat stana jer je propustio prekluzivni zakonski rok za podnošenje zahtjeva za povrat stana, s obzirom na to da je uplitanje bilo utemeljeno na zakonu i neophodno „miješanje u demokratskom društvu".
• Odluka o meritumu broj AP-1082/04 od 13. rujna 2005. godine, stavak 31., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 8/06;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4/05 od 27. svibnja 2005. godine, stavak 47., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 58/05

Ne može imati status bespravnog korisnika stana osoba koja je u njemu stanovala na temelju privremenog rješenja koje joj je dodijelio nositelj prava raspolaganja stanom, te stoga nije mogla biti ni zaštićena od iseljenja iz predmetnog stana u skladu s odredbama članka 30. Zakona o stambenim odnosima.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2148/05 od 16. siječnja 2007. godine, stavak 43., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, tko nema status bespravnog korisnika stana, nema povrede članka 8. Europske konvencije ni članka II/3.(f) Ustava BiH

Nije povrijeđeno apelantovo pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije kada je pretres njegovog stambeno-ugostiteljskog objekta izvršen na temelju naredbe koja je donesena u skladu s relevantnim odredbama ZKPFBiH, zbog čega predstavlja neophodnu mjeru u demokratskom društvu u interesu zaštite javnog reda i mira, a sama činjenica da prilikom pretresa nije pronađeno ono što je navedeno u naredbi za pretres ni na koji način ne ukazuje da je pretres bio nezakonit, niti da je došlo do povrede apelantova navedenog ustavnog prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života.
• Odluka o dopustivost i meritumu broj AP-2539/06 od 29. travnja 2009. godine, stavak 42., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 50/09

Ne postoji kršenje prava na obiteljski život iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije kada je apelantu privremeno oduzeto pravo da živi s maloljetnom djecom zbog grubog zanemarivanja roditeljske dužnosti, budući da iz okolnosti konkretnog slučaja proizlazi da je takva mjera „neophodna u demokratskom društvu" u smislu članka 8. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivost i meritumu broj AP-717/08 od 9. srpnja 2010. godine, stavak 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 101/10

U konkretnom slučaju se radi o apelantovom interesu da mu se omogući nesmetano koristiti predmetni stan kao svoj dom. S druge strane, radi se o interesu tužitelja-protutuženog da predmetni stan (na kome ima pravo raspolaganja) koji se nalazi u radničkim barakama iskoristi za svoje potrebe (tj. da ga ne daje u zakup apelantu). U ocjeni je li miješanje u apelantovo pravo na poštovanje doma bilo „neophodno u demokratskom društvu", Ustavni sud smatra da je značajna činjenica da apelant predmetni stan koristi nesmetano skoro 20 godina, a da je tužitelj-protutuženi predmetni stan prije ratnih dejstava davao na korištenje. Stoga, prema mišljenju Ustavnog suda, nije postojala žurna društvena potreba koja bi opravdala miješanje u apelantovo pravo na poštovanje doma. Ustavni sud smatra da navedeni interes tužitelja-protutuženog da predmetni stan iskoristi za svoje potrebe ne može prevagnuti nad apelantovim interesom da mu se omogući da predmetni stan, u kojem nesmetano živi skoro 20 godina sa svojom obitelji, nastavi koristiti (vidi, mutatis mutandis, Ustavni sud, Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-21/03 od 22. rujna 2004. godine, stavak 40., objavljena u „Službenom glasniku BiH" broj 54/04, i Odluka o meritumu broj AP-663/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 30., objavljena u „Službenom glasniku BiH" broj 86/05).
• Odluka o dopustivost i meritumu broj AP-1164/08 od 27. svibnja 2011. godine, stavak 34., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/11, prostorija za posebne namjene u konkretnom slučaju predstavlja dom, povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Ustavni sud smatra da je obrazloženje koje je na temelju utvrđenih činjenica koje su nesporne dao Sud BiH – da je udaljavanje apelanta s ciljem zaštite nacionalnog interesa nužna mjera u demokratskom društvu i proporcionalna legitimnom cilju – zadovoljavajuće i ne ukazuje na bilo kakvu proizvoljnost. Ustavni sud smatra da navedeno zadovoljava načelo koje je Ustavni sud izrazio u Odluci broj AP-1222/07, a to je da sudovi moraju pozorno ocijeniti osnove za odlučivanje i razmotriti može li se miješanje u pravo opravdati u okolnostima predmeta. Također, Ustavni sud nalazi da je apelantu naređeno napustiti Bosnu i Hercegovinu jer apelant ničim nije dokazao da postoji opasnost za njega i njegovu obitelj da borave u Iraku. Prema tome, Ustavni sud smatra da osporene odluke predstavljaju mjeru neophodnu u demokratskom društvu s ciljem poštovanja vladavine prava, te da postoji razuman odnos proporcionalnosti između zaštite zakonitog cilja koji se tiče zaštite javnog poretka i nacionalne sigurnosti BiH, s jedne strane i, s druge strane, zaštite apelantova prava na obiteljski život.
• Odluka o dopustivost i meritumu broj AP-1483/10 od 23. rujna 2011. godine, stavak 60., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/11, stranac, privremeni boravak, nema povrede članka 8. Europske konvencije ni članka II/3.(f) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.