Angelika Nussberger

ANGELIKA HELENE ANNA NUSSBERGER
Sutkinja
Rođena je 1. lipnja 1963. godine u Münchenu. Na Sveučilištu u Münchenu završava studije slavenskih jezika i književnosti (1987. god.), te studije prava (1989. god.). Kratke stručne studije iz ruskog jezika i književnosti završava na Institutu Puškin u Moskvi (1985. god.). Nastavu iz Komparativnog prava pohađala je na Sveučilištu u Strasbourgu (Francuska) i Sveučilištu u Coimbri (Portugal). Doktorske studije završila je na Sveučilištu Würburg 1991. godine, a razdoblje od 1994. do 1995. godine provodi kao gostujući istraživač na Harvardu.
U razdoblju od 1993. do 2001. godine radi kao znanstvena suradnica na Institutu Max-Planck za strano i međunarodno socijalno pravo u Münchenu, nakon čega postaje pravna savjetnica u Vijeću Europe, (Generalna direkcija III.). Na dužnosti člana Komiteta eksperata za primjenu konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada bila je u razdoblju od 2003. do 2010. godine, od 2006. do 2010. godine bila je zamjenica člana Venecijanskog povjerenstva, a od 2008. do 2010. godine članica Pontifikalne akademije društvenih znanosti. Tijekom 2009. godine obnašala je dužnost člana Misije za utvrđivanje činjenica o sukobu u Gruziji (IIFFMCG). Kao predstavnica Njemačke, 2011. godine izabrana je za sutkinju Europskog suda za ljudska prava. Godinu dana kasnije imenovana je za dopredsjednicu Odjeljenja V., a 2015. godine za predsjednicu istog odjeljenja. Od 2017. godine obnašala je dužnost zamjenika predsjednika Suda. Od 2002. godine je redovna profesorica prava na Sveučilištu u Kölnu (na dopustu između 2011. i 2019. god.), gdje je 2010. godine obnašala i dužnost zamjenika rektora Sveučilišta. Počasni doktorat (honoris causa) dodijelili su joj Državno sveučilište u Tbilisiju (2010. god.), Akademija za odvjetništvo Ukrajine (2018.) te Sveučilište u Sibiu, Rumunjska (2019. god.). Dobitnica je nagrada Schader (2015. god.) i Arthur-Burkhardt (2019. god.), zatim Počasnog uvjerenja Japana (2019. god.) te ordena Officer de la Legion d'honneur (2019. god.). Članica je Akademije Sjeverna Rajna Vestfalija za znanosti, humanističke znanosti i umjetnost, njemačka članica Venecijanskog povjerenstva, zamjenica predsjednika Upravnog odbora Instituta Max-Planck za strano i međunarodno kazneno pravo, pridružena članica Međunarodne akademije za komparativno pravo, članica Udruženja profesora Njemačkog ustavnog prava (Deutsche Staatsrechtslehrervereinigung), te je u odborima Udruženja njemačkih pravnika (Deutscher Juristentag) i Instituta za pravnu politiku (Institut für Rechtspolitik).
Na dužnost međunarodnog suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupila je 25. travnja 2020. godine.
Copyrights @ 2021 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.