Ismet Dautbašić

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1961. godine. Za asistenta na Pravnom fakultetu u Sarajevu izabran je 1962. godine. Poslijediplomski studij je završio na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beogradu, gdje је magistrirao 1966. godine, а doktorsku disertaciju na istom fakultetu obranio je 1969. godine.

Godine 1970. izabran je u zvanje docenta na Pravnom fakultetu u Sarajevu na predmetu Financije i financijsko pravo. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 1975. godine, а u zvanje redovnog profesora 1981. godine. Od 1986. godine је član Znanstvenog vijeća Ekonomskog instituta u Sarajevu, а od 1994. godine član Odbora za рrаvnе znanosti Akademije znanosti i umjetnosti Воsnе i Hercegovine.

Obnašao je dužnost prodekana Pravnog fakulteta u Sarajevu, predsjednika Savjeta Pravnog fakulteta u Sarajevu, dekana Pravnog fakulteta u Sarajevu i člana Senata Sveučilišta u Sarajevu. Bio је mеntоr, ороnеnt i član u brojnim povjerenstvima za stjecanje zvanja specijaliste, magistra i doktora znanosti na Pravnom fakultetu u Sarajevu, Pravnom fakultetu u Podgorici i Pravnom fakultetu u Osijeku. Bio je član Pravnog savjeta Republičkog izvršnog vijeća BiH, član Zakonodavnopravnog povjerenstva Skupštine SRBiH i član Ustavnog povjerenstva Federacije BiH. 1989. godine izabran je za člana Ustavnog suda Socijalističke Republike BiH. Od 1992. do 1997. godine bio je predsjednik Ustavnog suda Republike BiH.

Autor je većeg broja publikacija, udžbenika, članaka, rasprava, osvrta i prikaza u stranim i domaćim časopisima. Bio је član brojnih redakcija i savjeta za časopise kao što su: „Godišnjak Pravnog fakulteta“ Sarajevo, „Pregled“ Sarajevo, „Finansije“ Beograd, „Рrаvnа enciklopedija“ Zagreb, „FEBS“ Sarajevo, „Opredjeljenja“ Sarajevo i drugi.

Na dužnost suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u svibnju 1997. godine. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u listopadu 1998. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.