Исмет Даутбашић

Дипломирао је на Правном факултету у Сарајеву 1961. године. За асистента на Правном факултету у Сарајеву изабран је 1962. године. Постдипломски студиј је завршио на Правном факултету Универзитета у Београду, гдје је магистрирао 1966. године, а докторску дисертацију на истом факултету одбранио је 1969. године.

Године 1970. изабран је у звање доцента на Правном факултету у Сарајеву на предмету Финансије и финансијско право. У звање ванредног професора изабран је 1975. године, а у звање редовног професора 1981. године. Од 1986. године је члан Научног вијећа Економског института у Сарајеву, а од 1994. године члан Одбора за правне науке Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине.

Обављао је дужност продекана Правног факултета у Сарајеву, предсједника Савјета Правног факултета у Сарајеву, декана Правног факултета у Сарајеву и члана Сената Универзитета у Сарајеву. Био је ментор, опонент и члан у бројним комисијама за стицање звања специјалисте, магистра и доктора наука на Правном факултету у Сарајеву, Правном факултету у Подгорици и Правном факултету у Осијеку. Био је члан Правног савјета Републичког извршног вијећа БиХ, члан Законодавноправне комисије Скупштине СРБиХ и члан Уставне комисије Федерације БиХ. 1989. године изабран је за члана Уставног суда Социјалистичке Републике БиХ. Од 1992. до 1997. године био је предсједник Уставног суда Републике БиХ.

Аутор је већег броја публикација, уџбеника, чланака, расправа, осврта и приказа у страним и домаћим часописима. Био је члан бројних редакција и савјета за часописе као што су: „Годишњак Правног факултета“ Сарајево, „Преглед“ Сарајево, „Финансије“ Београд, „Правна енциклопедија“ Загреб, „ФЕБС“ Сарајево, „Опредјељења“ Сарајево и други.

На дужност судије Уставног суда Босне и Херцеговине ступио је у мају 1997. године. Мандат у Уставном суду му је престао у октобру 1998. године.