Dopustivost

Sadržaj: Iznimna dopustivost; Prima facie (očigledno) neutemeljena; Nenadležnost za odlučivanje; Odustanak od apelacije; Protek roka; Neovlaštena osoba; Pitanje o kojem je Ustavni sud BiH već odlučivao; Zlouporaba prava na podnošenje apelacije; Izmijenjene pravne okolnosti; Apelacija ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom BiH (Postupci u kojima se nisu utvrđivala „građanska prava i obavezeˮ u kontekstu članka 6. Europske konvencije; Izvršni postupak; Ponavljanje postupka; Određivanje privremen mjere/mjere osiguranja; Povrat u prijašnje stanje (restitutio in integrum); Postupak upisa u sudbeni registar; Pokretanje kaznenog postupka protiv trećih osoba; Nije kaznena optužba; Ne uživa zaštitu koju pružaju Ustav BiH i Europska konvencija; Postupak priznavanja strane sudene odluke; Rastava braka); Apelacija ratione personae inkompatibilna s Ustavom BiH; Apelacija ratione temporis inkompatibilna s Ustavom BiH; Pokrenut istovjetan postupak pred Domom za ljudska prava; Nije dopunjena/precizirana apelacija; Apelacija preuranjena; Neiscrpljivanje pravnih lijekova; Privremene mjere – usvojene; Privremena mjera – odbijena; Zahtjev za preispitivanje – usvojen

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.