Događaji

Posjet veleposlanika i predsjedatelja Arbitražnog tribunala za spor o međuentitetskoj liniji razgraničenja u području Brčkog i prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za BD

Njegova Ekscelencija veleposlanik John Clint Williamson, predsjedatelj Arbitražnog tribunala za spor o međuentitetskoj liniji razgraničenja u području Brčkog, i Michael Scanlan, prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko distrikt, sa suradnicima su 12. studenog 2021. godine posjetili Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Predsjednik Tadić posjetio Sveučilište u Zenici i Pravni fakultet Sveučilišta u Zenici

Predsjednik Tadić je 10. studenog 2021. godine posjetio Sveučilište u Zenici. Tom prilikom predsjednik Tadić se sastao sa menadžmentom Sveučilišta u Zenici na čelu sa Jusufom Durakovićem, rektorom Sveučilišta, i Larisom Velić, predsjedavajućom Senata Sveučilišta u Zenici i dekanesom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zenici.

Detaljnije


Visoki predstavnik Christian Schmidt posjetio Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt sa suradnicima danas je posjetio Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Priopćenje za javnost

Obavještavamo da je na temelju članka VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine i članka 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uvaženom međunarodnom sucu Ustavnog suda BiH Tudoru Pantiruu, dopredsjedniku Ustavnog suda BiH, 26. listopada 2021. godine prestao mandat suca ovog suda

Detaljnije


Okrugli sto o sudskom odlučivanju o posebnim istražnim radnjama u Bosni i Hercegovini

Predsjednik Mato Tadić otvorio okrugli sto o temi “Sudsko odlučivanje o posebnim istražnim radnjama: četiri godine nakon odluka Ustavnoga suda u predmetima br. U 5/16 i U 21/16”

Detaljnije


Regionalna online konferencija ustavnih sudova

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić sudjelovao je u radu Regionalne online konferencije ustavnih sudova o temi „Zaštita prava na poštovanje obiteljskog života u ustavnosudskoj praksi“, koja je održana 8. listopada 2021. godine. Konferencija je organizirana u suradnji Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu suradnju IRZ i Ustavnog suda Republike Srbije

Detaljnije


Radni sastanak sa predstavnicima Visokoga sudbenoga i tužiteljskoga vijeća Bosne i Hercegovine

U prostorijama Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine 15. rujna 2021. godine održan je radni sastanak predstavnika Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Visokoga sudbenoga i tužiteljskoga vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV)

Detaljnije


Izvješće o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja predstavljeno u Banjaluci i Tuzli

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 13. rujna ove godine sucima u Banjaluci i Tuzli prezentirao izvješće „Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja“

Detaljnije


Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.