Događaji

Promocija Izvješća o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja

Izvješće, koje su sačinili Ustavni sud Bosne i Hercegovine (BiH) i AIRE centar, predstavljeno je sucima Osnovnog i Apelacijskog suda u Distriktu Brčko BiH, te sucima Kantonalnog suda u Sarajevu 12. i 13. srpnja ove godine

Detaljnije


Posjet šefa Ureda Vijeća Europe u Sarajevu

Šef  Ureda Vijeća Europe u Sarajevu Bojana Urumova danas je posjetila Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Posjet veleposlanika Johanna Sattlera

Njegova Ekscelencija, veleposlanik Johann Sattler, šef Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, posjetio je danas Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Zaključivanje Memoranduma o suradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je zaključio Memorandum o suradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici

Detaljnije


Izbor novog predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Na svojoj 121. plenarnoj sjednici, koja je održana elektroničkim putem 26. svibnja 2021. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je, u skladu sa člankom 83. stavak (1) Pravila Ustavnog suda BiH, jednoglasno izabrao Matu Tadića, dosadašnjeg dopredsjednika, za novog predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Priopćenje za javnost

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je pustio u rad novu internetsku stranicu čiji je cilj korisnicima svih kategorija na brži i jednostavniji način pružiti sve potrebne informacije o radu Ustavnog suda

Detaljnije


Priopćenje za javnost

Imajući u vidu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini izazvanu pandemijom koronavirusa COVID-19, uvažavajući upozorenja i preporuke epidemiološke struke, uzimajući u obzir procjenu rizika za zdravlje uposlenih, te potrebu osiguranja nesmetanog procesa rada Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.