Predsjednica Valerija Galić na Konferenciji u Rigi

Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić je na poziv predsjednika Ustavnog i Vrhovnog suda Republike Latvije sudjelovala na Konferenciji o temi „Uloga pravosuđa u izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava” koja je održana 21. rujna 2023. godine u Rigi, Latvija. S predsjednicom Galić na Konferenciji je sudjelovala i šefica Odjeljenja za ustavnosudsku praksu Ermina Dumanjić.

Konferencija je organizirana u okviru latvijskog predsjedavanja Komitetom ministara Vijeća Europe s ciljem jačanja zajedničkih vrijednosti unutar europskog pravnog prostora i dijaloga između europskih sudova. Sastojala se od plenarnog i dva izdvojena zasjedanja, a bavila se sljedećim temama: „Značaj izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) kao garancije europske vladavine prava“, „Suština nacionalnih ustavnih identiteta kao prepreka izvršenju presuda ESLJP“, „Dijalog između ESLJP i domaćih sudaca u implementaciji presuda ESLJP“, „Res iudicata i ponovno pokretanje postupka nakon presude ESLJP“, „Nadzor nad nacionalnim mjerama izvršenja presuda ESLJP i podjela ovlasti“ te „Buduća perspektiva: predvidivi izazovi u svezi s izvršenjem presuda ESLJP“.

Tijekom Konferencije predsjednica Galić susrela se s predsjednikom i sucima/senatorima Ustavnog i Vrhovnog suda Republike Latvije, predsjednicima i sucima drugih europskih ustavnih i vrhovnih sudova, istaknutim pravnim stručnjacima koji su sudjelovali na Konferenciji, te s njima razmijenila mišljenja o samoj temi Konferencije, kao i o drugim aktualnim ustavnopravnim pitanjima.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.