Događaji

Priopćenje za javnost

Obavještavamo da je na temelju članka VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine i članka 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uvaženom međunarodnom sucu Ustavnog suda BiH Tudoru Pantiruu, dopredsjedniku Ustavnog suda BiH, 26. listopada 2021. godine prestao mandat suca ovog suda

Detaljnije


Okrugli sto o sudskom odlučivanju o posebnim istražnim radnjama u Bosni i Hercegovini

Predsjednik Mato Tadić otvorio okrugli sto o temi “Sudsko odlučivanje o posebnim istražnim radnjama: četiri godine nakon odluka Ustavnoga suda u predmetima br. U 5/16 i U 21/16”

Detaljnije


Regionalna online konferencija ustavnih sudova

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić sudjelovao je u radu Regionalne online konferencije ustavnih sudova o temi „Zaštita prava na poštovanje obiteljskog života u ustavnosudskoj praksi“, koja je održana 8. listopada 2021. godine. Konferencija je organizirana u suradnji Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu suradnju IRZ i Ustavnog suda Republike Srbije

Detaljnije


Radni sastanak sa predstavnicima Visokoga sudbenoga i tužiteljskoga vijeća Bosne i Hercegovine

U prostorijama Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine 15. rujna 2021. godine održan je radni sastanak predstavnika Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Visokoga sudbenoga i tužiteljskoga vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV)

Detaljnije


Izvješće o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja predstavljeno u Banjaluci i Tuzli

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 13. rujna ove godine sucima u Banjaluci i Tuzli prezentirao izvješće „Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja“

Detaljnije


Održan seminar za pravnike Ustavnoga suda BiH

Pravnici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine sudjelovali su na seminaru o temama „Opći okvirni sporazum za mir“, „Standardi i proces rada u praksi Europskoga suda za ljudska prava“, te „Postupanja zaštićena člankom 9. Europske konvencije o ljudskim pravima“

Detaljnije


Izvješće o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja predstavljeno sucima u Mostaru

Ustavni sud Bosne i Hercegovine predstavio je sucima Općinskog i Kantonalnog suda u Mostaru izvješće „Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja“

Detaljnije


Osmi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Europu

Predsjednik Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić, dopredsjednik Mirsad Ćeman i šefica Odjela za prethodno ispitivanje dopustivosti i signiranje predmeta na Ustavnome sudu BiH Božana Vasković sudjelovali su u radu Osmoga regionalnoga foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Europu, koji je održan 3. i 4. rujna 2021. godine. Tema ovogodišnjega foruma bila je „Neovisnost i nepristranost pravosuđa“

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.