Okrugli sto o sudskom odlučivanju o posebnim istražnim radnjama u Bosni i Hercegovini

Dana 21. listopada 2021. godine Centar za upravljanje sigurnosnim sektorom u Ženevi (DCAF) i Ustavni sud Bosne i Hercegovine su organizirali okrugli sto o temi “Sudsko odlučivanje o posebnim istražnim radnjama: četiri godine nakon odluka Ustavnoga suda u predmetima br. U 5/16 i U 21/16”. Dvadeset pet sudionika se pridružilo ovome događaju održanom u hotelu „Swiss“ u Sarajevu, dok se ostalih 30 sudionika pridružilo ovome događaju online. Cilj ovog okrugloga stola je bio omogućiti održavanje diskusije o najrelevantnijim promjenama u zakonodavstvu, postupku i sudskoj praksi nakon poticajnih odluka koje je donio Ustavni sud BiH 2017. godine u svezi sa uporabom posebnih istražnih radnji (SIMs).

Rad Okruglog stola otvorio je Mato Tadić, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Također su sudjelovale Ermina Dumanjić, šefica Odjela za sudsku praksu Ustavnog suda BiH, Ivanka Mrkonjić, šefica Odjela za meritorno rješavanje predmeta Ustavnog suda BiH i Vanesa Jusufbegović, viša pravna savjetnica.

U siječnju 2017. godine Ustavni sud je donio odluke u predmetima br. U 5/16 i U 21/16 kojima je proglasio neke od odredaba Zakona o kaznenome postupku BiH i Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH neustavnim. Te odredbe se odnose na narav i težinu kaznenih djela koja su pokrenula uporabu posebnih istražnih radnji (članak 117. Zakona o kaznenome postupku BiH), dozvoljeno trajanje tih mjera (članak 118. Zakona o kaznenome postupku), vremenski rok obavljanja istrage (članak 225. Zakona o kaznenome postupku BiH), uvjete za produljenje naloga (članak 78. Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji). U rujnu 2018. godine, više od jedne godine nakon odluka Ustavnoga suda BiH, Parlamentarna skupština BiH je usvojila amandmane na Zakon o kaznenome postupku BiH, kojima je zamijenila odredbe koje su proglašene neustavnim; ostala tri zakona o kaznenome postupku, Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko, kasnije su izmijenjena, 2019. i 2020. godine. Zakon o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji nije izmijenjen do danas. Predstavnici Ustavnoga suda BiH, vrhovnih sudova entiteta, Apelacijskoga suda Distrikta Brčko, Visokoga sudbenoga i tužiteljskoga vijeća BiH, te ostali suci, tužitelji, članovi akademije i eksperti DCAF-a raspravljali su o posljednjim izmjenama, pokušavajući procijeniti jesu li odluke Ustavnoga suda u potpunosti provedene, ili zakonodavstvo mora i dalje biti usavršavano. Sudionici su preispitivali posljednje napore u svrhu harmonizacije zakonā o kaznenome postupku u četiri jurisdikcije BiH, te razmijenili ideje o tomu kako načela koja proizlaze iz vodećih odluka Europskoga suda za ljudska prava i dobre prakse europskih zemalja mogu inspirirati promjene u domaćem postupku i praksi.

Sudionici su bili složni u ocjeni da su izlaganja bila relevantna i veoma konstruktivna s ciljem usmjeravanja zakonodavstva i sudske prakse BiH, koja se još razvija, u pravcu koji je sukladan europskim standardima i najboljoj praksi. Put koji vodi naprijed ka jačanju sudskih kapaciteta za neovisnu kontrolu posebnih istražnih radnji podrazumijeva stalne i inovativne obuke, poboljšanje dokumentacije lokalne sudske prakse i razvoj novoga znanja koji su prilagođeni bh. praktičarima. DCAF i Centar za sudbenu i tužiteljsku obuku FBiH su se obvezali da će nastaviti svoju suradnju nudeći značajne edukativne programe sucima, tužiteljima i pravnim asistentima u BiH.

Ovaj događaj je financiralo Ministarstvo inozemnih poslova Norveške a organizirano je u okviru Programa za pravosuđe i sigurnost DCAF-a, koji pruža potporu praktičarima Zapadnoga Balkana u podržavanju vladavine prava i standarda ljudskih prava uporabom invazivnih metoda za prikupljanje informacija.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.