Događaji

Sastanak predsjednika regionalnih ustavnih sudova

Na inicijativu predsjedavajućeg sudije Ustavnog suda Crne Gore Desanke Lopičić i predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatka Kneževića, a u organizaciji AIRE centra, u četvrtak, 7. maja, održan je sastanak predsjednika ustavnih sudova Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Sjeverne Makedonije i Republike Slovenije putem online platforme Detaljnije


Stupanje na dužnost novog međunarodnog suca

Obavještavamo vas da, u skladu sa člankom 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, novoimenovana sutkinja Angelika Nuβberger stupa na dužnost suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 25. travnja 2020. godine

Detaljnije


Priopćenje za javnost

Obavještavamo vas da na temelju članka VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine i članka 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uvaženom međunarodnom sucu Ustavnog suda BiH Giovanniju Grassu 25. travnja 2020. godine prestaje mandat suca ovog Suda budući da na taj dan navršava 70 godina života do kada traje mandat sudaca Ustavnog suda BiH

Detaljnije


Potpisan Memorandum o razumijevanju sa AIRE centrom

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević i menadžerka Programa za Zapadni Balkan AIRE centra iz Londona Biljana Braithwaite danas su potpisali Memorandum o razumijevanju u okviru projekta „Povećanje pravosudnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini radi harmonizacije domaće sudske prakse i usklađivanja s europskim pravnim standardima“ koji financira Britansko veleposlanstvo u Sarajevu, a implementira AIRE centar Detaljnije


Seminar o temi „Pravo na imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima”

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Centrom AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) i uz potporu Britanskoga veleposlanstva , organizirao je seminar o temi „Pravo na imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima”. Seminar je organiziran s ciljem da se stvore uvjeti za poboljšanje praktične primjene Europske konvencije o ljudskim pravima i potpore pravosudnome sustavu Bosne i Hercegovine u procesu pripreme za europske integracije Detaljnije


Delegacija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u radnom posjetu Ustavnom sudu Kraljevine Španjolske

Delegacija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u sastavu: predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević, dopredsjednici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić i Mirsad Ćeman i šefica Kabineta predsjednika Erda Začiragić, boravila je u radnom posjetu Ustavnom sudu Kraljevine Španjolske u razdoblju od 26. do 29. veljače 2020. godine Detaljnije


Posjet studenata Pravnoga fakulteta Sveučilišta Udine u Italiji

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je posjetila skupina studenata Pravnoga fakulteta Sveučilišta Udine u Italiji u okviru studijskoga posjeta Bosni i Hercegovini Detaljnije


Predsjednik Knežević u radnom posjetu Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević boravio je 31. siječnja 2020. godine u radnom posjetu Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.