Događaji

Izvješće o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja predstavljeno sucima u Mostaru

Ustavni sud Bosne i Hercegovine predstavio je sucima Općinskog i Kantonalnog suda u Mostaru izvješće „Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja“

Detaljnije


Osmi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Europu

Predsjednik Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić, dopredsjednik Mirsad Ćeman i šefica Odjela za prethodno ispitivanje dopustivosti i signiranje predmeta na Ustavnome sudu BiH Božana Vasković sudjelovali su u radu Osmoga regionalnoga foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Europu, koji je održan 3. i 4. rujna 2021. godine. Tema ovogodišnjega foruma bila je „Neovisnost i nepristranost pravosuđa“

Detaljnije


Promocija Izvješća o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja

Izvješće, koje su sačinili Ustavni sud Bosne i Hercegovine (BiH) i AIRE centar, predstavljeno je sucima Osnovnog i Apelacijskog suda u Distriktu Brčko BiH, te sucima Kantonalnog suda u Sarajevu 12. i 13. srpnja ove godine

Detaljnije


Posjet šefa Ureda Vijeća Europe u Sarajevu

Šef  Ureda Vijeća Europe u Sarajevu Bojana Urumova danas je posjetila Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Posjet veleposlanika Johanna Sattlera

Njegova Ekscelencija, veleposlanik Johann Sattler, šef Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, posjetio je danas Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Zaključivanje Memoranduma o suradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je zaključio Memorandum o suradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici

Detaljnije


Izbor novog predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Na svojoj 121. plenarnoj sjednici, koja je održana elektroničkim putem 26. svibnja 2021. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je, u skladu sa člankom 83. stavak (1) Pravila Ustavnog suda BiH, jednoglasno izabrao Matu Tadića, dosadašnjeg dopredsjednika, za novog predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.