Apelacija ratione temporis inkompatibilna s Ustavom BiH

Ustavni sud nije nadležan razmatrati pitanja koja su se desila prije stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine. Međutim, Ustavni sud ima nadležnost razmotriti činjenice u svezi s događajima koji su se desili prije stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine u svrhu dobivanja dodatnih informacija.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-752/04 od 18. siječnja 2005. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 44/05, isplata „ratnih“ plaća

U skladu s nadležnostima Ustavnog suda, ratione temporis je inkompatibilno odlučivati jesu li događaji koji su se desili prije stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine (14. prosinca 1995. godine) povrijedili ljudska prava. Sporno rješenje na koje se apelant žali donijeto je 1. ožujka 1994. godine, dakle odnosi se na događaj koji se desio prije 14. prosinca 1994. godine. Iz ovoga proizlazi da je apelacija, koja se odnosi na navedeno rješenje o prestanku radnog odnosa, ratione temporis inkompatibilna s Ustavom Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti broj AP-147/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 5.

Ustavni sud nema nadležnost ratione temporis ispitivati navode u svezi s nacionalizacijom koja je provedena prije nego što je Ustav Bosne i Hercegovine stupio na pravnu snagu (14. prosinca 1995. godine, vidi Europski sud, Jasiūniené protiv Litvanije, presuda od 6. ožujka 2003. godine, aplikacija broj 41510/98, stavak 38.).
• Odluka o dopustivosti broj AP-2361/06 od 10. siječnja 2008. godine, stavak 9.

U konkretnom slučaju apelanti traže da se provede službena istraga kojom će se utvrditi okolnosti smrti i tko je odgovoran za smrt člana njihove obitelji, te da se krivci kazne u skladu sa zakonom. Takva istraga do sada nije pokrenuta. Navodne povrede su, stoga, povrede koje i dalje traju, pa Ustavni sud ima nadležnost ratione temporis da u tom pogledu razmatra ovu apelaciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1107/06 od 27. veljače 2008. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 27/08, propust vlasti da provedu istragu o okolnostima smrti sina apelanata

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.