Trajanje pritvora

Ustavni sud je ustanovio da je Okružni sud ispitao opravdanost produženja pritvora s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja i detaljno obrazložio razloge zbog kojih smatra da postoje legitimni ciljevi koji opravdavaju produženje pritvora. Ustavni sud smatra da je i Vrhovni sud, ispitujući zakonitost produženja pritvora, dao ocjenu o neophodnosti te mjere i razloge u pogledu žalbenih navoda apelanata u odnosu na produženje pritvora. Ustavni sud zapaža da je apelantu pritvor određen rješenjem Okružnog suda od 24. novembra 2006. godine, a da je, nakon što je optužnica potvrđena, produžen rješenjem Okružnog suda od 22. maja 2007. godine. Nakon toga, u skladu sa članom 194. stav 1. ZKPRS, kontrola opravdanosti pritvora je vršena svaka dva mjeseca da bi, konačno, Okružni sud osporenim rješenjem od 19. februara 2008. godine utvrdio da i dalje postoji opravdanost pritvora imajući u vidu da se radi o veoma složenom slučaju u pogledu prirode krivičnog djela, te da se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a usljed načina učinjenja ili posljedica krivičnog djela određivanje pritvora neophodno je radi sigurnosti građana i imovine. Ustavni sud ne smatra da je period od jedne godine i četiri mjeseca, koliko traje pritvor apelanata, nerazuman u pogledu dužine držanja apelanata u pritvoru Okružnog zatvora u Trebinju.
• Odluka o dopustivosti broj AP-744/08 od 17. aprila 2008. godine, stav 25, dužina trajanja pritvora, pritvaranje umobolnika, apelacija očigledno neosnovana

Ustavni sud je zaključio da nije povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. Evropske konvencije nakon što je u konkretnom slučaju sagledao sve razloge pro et contra u odnosu na period od devet mjeseci, koliko će apelantima trajati pritvor prije okončanja istrage. Pitanja na koja je Ustavni sud morao dati odgovore odnose se na: ozbiljnost i težinu krivičnih djela, odnosno visinu zaprijećenih kazni za krivična djela za koja se vodi istraga protiv apelanata, moral i karakterne crte osumnjičenih/apelanata, ponašanje osumnjičenih/apelanata, složenost predmeta i način vođenja istrage i ponašanje istražnih organa u odnosu na zahtjev za puštanje na slobodu i na okončanje istrage.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2849/09 od 11. novembra 2009. godine, stav 38, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 18/10, dužina trajanja pritvora u istražnoj fazi, nema povrede člana 5. Evropske konvencije ni člana II/3.d) Ustava BiH

Ustavni sud zapaža da je pritvor apelantu inicijalno određen 14. novembra 2016. godine. U tom predmetu optužnica je potvrđena 11. oktobra 2017. godine, a glavni pretres još uvijek nije započeo. Ustavni sud zapaža da redovni sudovi kao obrazloženje za trajanje pritvora, odnosno za to da suđenje još nije počelo nalaze u činjenici da se pretresi redovno zakazuju, ali da se, zbog velikog broja optuženih, stalno dešava da neko od njih ne pristupi ročištu, usljed čega se ne mogu ostvariti procesne pretpostavke za održavanje ročišta. Ustavni sud, imajući u vidu navedene stavove Evropskog suda, smatra da takva obrazloženja nisu adekvatna niti dovoljna, posebno zbog niza mogućnosti koje su sudu date u ZKPFBiH, koje mu omogućavaju efektivnu kontrolu vođenja postupka. Ustavni sud iz obrazloženja osporenih rješenja nije mogao utvrditi da je sud te mogućnosti koristio kako bi apelantu sveo pritvor na najmanju moguću mjeru, kako to zahtijeva standard iz člana 5. stav 3. Evropske konvencije i zaključuje da je u tom dijelu došlo do povrede apelantovog prava na slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-124/19 od 11. juna 2019. godine, stav 63, povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.