Opravdanost dužine trajanja pritvora prije suđenja

Nema povrede prava na ličnu slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. Evropske konvencije jer se apelant žali na povredu prava na „izvođenje pred sud" prilikom odlučivanja o produženju pritvora, a Ustavni sud nije utvrdio da su apelantovi navodi osnovani, niti da postoje drugi elementi koji bi ukazivali na to da je postupak produženja apelantovog pritvora bio neustavan.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-247/05 od 18. maja 2005. godine, stav 30, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 60/05

Ustavni sud je utvrdio da je Sud BiH ispitao opravdanost produženja pritvora s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, te detaljno obrazložio razloge zbog kojih smatra da postoje legitimni ciljevi koji  opravdavaju produženje pritvora. Sud BiH, ispitujući zakonitost produženja pritvora, dao je ocjenu o neophodnosti te mjere i razloge u pogledu apelantovih žalbenih navoda u odnosu na produženje pritvora koji su se zasnivali na potvrđenoj optužnici i na postojanju realne opasnosti od apelantovog bjekstva, te njegovog utjecaja na svjedoke, odnosno eventualne saučesnike.
• Odluka o meritumu broj AP-542/05 od 14. marta 2006. godine, stav 38, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 57/06;
• Odluka o meritumu broj AP-252/05 od 12. aprila 2006. godine, stav 46, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 49/06

Postoji kršenje člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. Evropske konvencije ako je apelantu određen pritvor zbog bojazni da će utjecajem na svjedoke ometati krivični postupak, a takva bojazan nije opravdana konkretnim i valjanim razlozima koji bi objektivno ukazivali na to da je apelant pokušao ili da postoji ozbiljan rizik da će pokušati utjecati na svjedoke, već se odluka zasniva samo na pretpostavkama suda zbog prirode i težine djela koje se apelantu stavlja na teret i zbog eventualne istrage protiv saučesnika.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-6/08 od 13. maja 2008. godine, stav 50, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 49/08, razlozi za određivanje pritvora, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Ne postoji kršenje člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. Evropske konvencije ako je apelantu produžen pritvor zbog bojazni da će utjecajem na svjedoke ometati krivični postupak, a takva bojazan je opravdana konkretnim i valjanim razlozima koji objektivno ukazuju na to da postoje pokušaji ili ozbiljni rizici zastrašivanja svjedoka, čak i onih prema kojima su preduzete mjere zaštite, te utjecaja na saizvršioce protiv kojih se također vodi istraga.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1966/08 od 28. oktobra 2008. godine, stav 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 18/09, razlozi za određivanje pritvora, nema povrede člana 5. Evropske konvencije ni člana II/3.d) Ustava BiH

Postoji kršenje apelantovog prava na slobodu i sigurnost ličnosti iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. u vezi sa stavom 1. tačka c) Evropske konvencije jer je Kantonalni sud, donoseći Rješenje broj 07 0 K 003284 10 Kv 11 od 10. juna 2010. godine, propustio da u roku koji je propisan zakonom izvrši obaveznu dvomjesečnu zakonsku kontrolu opravdanosti apelantovog pritvora, zbog čega je pritvor u periodu od 14 dana bio nezakonit.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1518/10 od 13. oktobra 2010. godine, stav 35, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 37/11

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.