Općenito

Ustavni sud zaključuje da nije povrijeđeno pravo iz člana 1. Protokola broj 12 u vezi s pasivnim biračkim pravom iz člana 13.7 Izbornog zakona u vezi sa članom 4.4 Izbornog zakona kada je apelantu bilo omogućeno da se, u skladu sa članom 4.4 Izbornog zakona, prijavi za učešće na izborima za načelnika općine na kojim je, u skladu sa članom 13.7 Izbornog zakona, svim biračima upisanim u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedincu Srebrenica bez diskriminacije i pod jednakim uvjetima bilo omogućeno da u skladu s Izbornim zakonom biraju načelnika.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4144/16 od 10. novembra 2016. godine, stav 84, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 93/16, navodna diskriminacija u ostvarivanju prava da se bude biran, nema povrede člana 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju

Nije došlo do povrede zabrane diskriminacije iz člana 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju u pogledu uživanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad propisane Zakonom o zdravstvenom osiguranju, s obzirom na to da se apelantica koja kao advokat samostalno obavlja profesionalnu djelatnost ne nalazi u analognoj ili relevantno sličnoj situaciji kao lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-97/21 od 18. oktobra 2022. godine, stav 43, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 74/22

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.