Općenito

Ustavni sud zaključuje da nije povrijeđeno pravo iz članka 1. Protokola broj 12 u svezi s pasivnim biračkim pravom iz članka 13.7 Izbornog zakona u svezi sa člankom 4.4 Izbornog zakona kada je apelantu bilo omogućeno da se, u skladu sa člankom 4.4 Izbornog zakona, prijavi za sudjelovanje na izborima za načelnika općine na kojim je, u skladu sa člankom 13.7 Izbornog zakona, svim biračima upisanim u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedincu Srebrenica bez diskriminacije i pod jednakim uvjetima bilo omogućeno da u skladu s Izbornim zakonom biraju načelnika.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4144/16 od 10. studenog 2016. godine, stavak 84., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 93/16, navodna diskriminacija u ostvarivanju prava da se bude biran, nema povrede članka 1. Protokola broj 12 uz Europsku konvenciju

Nije došlo do povrede zabrane diskriminacije iz članka 1. Protokola broj 12 uz Europsku konvenciju u pogledu uživanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad propisane Zakonom o zdravstvenom osiguranju s obzirom na to da se apelantica koja kao odvjetnica samostalno obavlja profesionalnu djelatnost ne nalazi u analognoj ili relevantno sličnoj situaciji kao osoba koja je u radnom odnosu kod poslodavca.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-97/21 od 18. listopada 2022. godine, stavak 43., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 74/22

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.