Općenito

Dovodeći navedena načela u vezu s okolnostima konkretnog slučaja, Ustavni sud smatra da rješenjem Kantonalnog suda, odnosno nedonošenjem odluke u razumnom roku o tužbi u upravnom sporu, nije dovedeno u pitanje apelanticino pravo na pristup obrazovnim institucijama koje su u datom trenutku postojale. U okolnostima konkretnog slučaja, odlučivanje o apelanticinom tužbenom zahtjevu moglo je biti od utjecaja, u slučaju pozitivnog ishoda, samo na osiguravanje još jedne prilike (ponovno polaganje popravnog ispita) da pokuša ispuniti uvjete propisane zakonom (pozitivna ocjena iz svih nastavnih predmeta) za stjecanje prava za prelazak u naredni razred, ali nikako nije bilo od utjecaja na nastavak njenog obrazovanja u gimnaziji koju je pohađala, s obzirom na to da je isti razred mogla još jednom da pohađa. Dakle, odluka o predmetnom upravnom sporu mogla je samo utjecati na to da apelantica u određenoj školskoj godini položi sve predmete iz te godine, ali nije mogla dovesti u pitanje apelanticino školovanje u predmetnoj obrazovnoj instituciji. Shodno navedenom, Ustavni sud smatra da apelantici nije bilo uskraćeno pravo pristupa obrazovnoj instituciji za koju se opredijelila, kao ni pravo da stekne, u skladu s pravilima na snazi, zvanično priznanje za obrazovanje koje je završila.
• Odluka o meritumu broj AP-1455/08 od 9. marta 2011. godine, stav 49, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/11

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.