Općenito

Utvrđuje se da je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim licima u Bosni i Hercegovini destruktivan po vitalni interes bošnjačkog naroda.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 2/04 od 28. maja 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04

Prijedlog Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini u kojem se predviđa mogućnost upotrebe jednog ili više jezika konstitutivnih naroda  i  način  donošenja  statuta  visokoškolskih  ustanova  destruktivan  je po vitalni interes hrvatskog naroda. Ustavni sud nalazi da je način na koji je Okvirnim zakonom, u čl. 13, 18 i 35, propisana mogućnost upotrebe samo jednog ili dva službena jezika konstitutivnih naroda u visokoškolskim ustanovama i s tim u vezi proces donošenja statuta visokoškolske ustanove, destruktivan po vitalni interes konstitutivnih naroda, u konkretnom slučaju hrvatskog naroda, jer ne obezbjeđuje mogućnost jednakog korišćenja službenih jezika sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 8/04 od 25. juna 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04

Izjava Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o destruktivnosti po vitalni interes hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini Prijedloga Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine ne ispunjava uslove proceduralne ispravnosti zato što Prijedlog Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine nije destruktivan po vitalni interes hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nema osnova za zaključak da se predloženim Zakonom pripadnici hrvatskog naroda diskriminišu u odnosu na druga dva konstitutivna naroda, te stoga predloženi zakon nije destruktivan po vitalne interese hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u odnosu na diskriminaciju zastupljenosti njihovog jezika, kulture i tradicijske baštine u programima javnih RTV servisa. Takođe, nije bilo neophodno u Zakonu normirati sastav Odbora sistema u pogledu zastupljenosti konstitutivnih naroda i Ostalih.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 10/05 od 22. jula 2005. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 64/05

Izjava Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o destruktivnosti po vitalne interese bošnjačkog naroda tačke 3 Prijedloga Zaključka delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ilije Filipovića, ne ispunjava uslov proceduralne ispravnosti jer predloženi zaključak ne predstavlja odluku za čije bi ispitivanje bio nadležan Ustavni sud u smislu člana IV/3f) Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka broj U 9/08 od 8. jula 2005. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 91/08

Ustavni sud zaključuje da Izjava Kluba poslanika bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o destruktivnosti po vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini ne ispunjava uslove proceduralne ispravnosti iz člana IV/3f) Ustava Bosne i Hercegovine zato što Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o saradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i članova njihovih porodica nije destruktivan po vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini, te da proceduru usvajanja treba sprovesti u skladu sa članom IV/3d) Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 7/06 od 31. marta 2006. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/06

Ustavni sud zaključuje da Izjava Kluba poslanika bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o destruktivnosti po vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini ne ispunjava uslove proceduralne ispravnosti iz člana IV/3f) Ustava Bosne i Hercegovine zato što Odluka o potvrđivanju Odluke predsjedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o smjeni ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine, ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenika ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine nije destruktivna po vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini. Proceduru usvajanja navedene odluke treba sprovesti u skladu sa članom IV/3d) Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 12/12 od 24. avgusta 2012. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 79/12

Ustavni sud nalazi da Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine broj 01.0202-1-23/13 od 20. maja 2013. godine, u dijelu koji propisuje osnivanje i sastav komisije koja bi odlučivala o sukobu interesa na nivou države, ne sadrži niti jednu odredbu koja stavlja u povoljniji ili nepovoljniji položaj bilo koji od konstitutivnih naroda, u konkretnom slučaju bošnjački narod. Uostalom, ne samo da ne sadrži niti jednu odredbu koja stavlja u povoljniji ili nepovoljniji položaj bilo koji od konstitutivnih naroda nego Prijedlog zakona propisuje da je za donošenje odluke komisije potrebno da o njoj glasaju najmanje dva člana iz svakog konstitutivnog naroda. U skladu s navedenim, Ustavni sud nalazi da nisu osnovani navodi podnosioca izjave da je Prijedlogom zakona, u dijelu koji propisuje osnivanje i sastav komisije, povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda. Utvrđuje se da Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine broj 01.02-02-1-23/13 od 20. maja 2013. godine, u dijelu u kojem propisuje osnivanje i sastav Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 18/13 od 27. septembra 2013. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 85/13

Ustavni sud zaključuje da Izjave Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o destruktivnosti po vitalne interese bošnjačkog naroda prijedloga Odluke o razmatranju prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o JMB, Zakona o javnim nabavkama Zakona o prebivalištu i Zakona o državljanstvu po hitnom postupku ne ispunjavaju uslov proceduralne ispravnosti, zato što predložene odluke ne predstavljaju „odluku" za čije bi ispitivanje bio nadležan Ustavni sud u smislu člana IV/3f) Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti broj U 19/13 od 27. septembra 2013. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 84/13

Ustavni sud zaključuje da Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ne sadrži niti jednu odredbu koja stavlja u povoljniji ili nepovoljniji položaj bilo koji od konstitutivnih naroda, u konkretnom slučaju bošnjački narod, niti utiče na ustavno pravo na povratak izbjeglica i raseljenih lica, zbog čega nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 27/13 od 29. novembra 2013. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 2/14

Utvrđuje se da Prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o osnivanju Kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini broj 01,02-02-1-58/13 od
10. decembra 2013. godine nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 31/13 od 23. januara 2014. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 9/14

Ustavni sud zaključuje da Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosnei Hercegovinekojimseregulišesastavibrojčlanova Gradskogvijeća Grada Mostara i način njihovog biranja, kao i minimalna kvota zastupljenosti svih konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 32/13 od 23. januara 2014. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 16/14

Ustavni sud zaključuje da Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine broj 02-02-1-1133/17 od 28. aprila 2017. godine nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 3/17 od 6. jula 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 71/17

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.