Marko Arsović

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1960. godine. Poslije pripravničkog staža polaže sudijski ispit.

Godine 1962. izabran је za sudiju Sreskog suda u Jajcu, gdje је јеdnо vrijeme bio i predsjednik, a 1969. godine za sudiju Okružnog suda u Ваnјој Luci. Od 1982. do 1992. godine bio je sudija Vrhovnog suda tadašnje SRBiH. U Republici Srpskoj vršio je funkciju sudije Vrhovnog suda i ministra pravde u Vladi.

U toku sudijske karijere dominantno se bavio materijom krivičnog prava. Autor је mnogih pravnih shvatanja i stajališta koja su trasirala sudsku praksu u BiH i šire. Bavio se teorijskim izučavanjem problema retroaktivnog važenja krivičnih zakona, kao i nekim „specijalnim“ problemima krivične odgovornosti. Bio је člаn Jugoslovenskog udruženja za krivično pravo i kriminologiju (kasniji Savez republičkih udruženja za krivično pravo i kriminologiju). Bio је člаn Redakcije časopisa „Jugoslovenska revija za krivično pravo i kriminologiju“. Bio je člаn radnih grupa za izradu krivičnog zakonodavstva.

Na dužnost sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u maju 1997. godine. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u januaru 2000. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.