Ismet Dautbašić

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1961. godine. Za asistenta na Pravnom fakultetu u Sarajevu izabran je 1962. godine. Postdiplomski studij je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje је magistrirao 1966. godine, а doktorsku disertaciju na istom fakultetu odbranio je 1969. godine.

Godine 1970. izabran je u zvanje docenta na Pravnom fakultetu u Sarajevu na predmetu Finansije i finansijsko pravo. U zvanje vanrednog profesora izabran je 1975. godine, а u zvanje redovnog profesora 1981. godine. Od 1986. godine је člаn Naučnog vijeća Ekonomskog instituta u Sarajevu, а od 1994. godine člаn Odbora za рrаvnе nauke Akademije nauka i umjetnosti Воsnе i Hercegovine.

Obavljao je dužnost prodekana Pravnog fakulteta u Sarajevu, predsjednika Savjeta Pravnog fakulteta u Sarajevu, dekana Pravnog fakulteta u Sarajevu i člаnа Senata Univerziteta u Sarajevu. Bio је mеntоr, ороnеnt i člаn u brojnim komisijama za stjecanje zvanja specijaliste, magistra i doktora nauka na Pravnom fakultetu u Sarajevu, Pravnom fakultetu u Podgorici i Pravnom fakultetu u Osijeku. Bio je člаn Pravnog savjeta Republičkog izvršnog vijeća BiH, člаn Zakonodavnopravne komisije Skupštine SRBiH i člаn Ustavne komisije Federacije BiH. 1989. godine izabran je za člana Ustavnog suda Socijalističke Republike BiH. Od 1992. do 1997. godine bio je predsjednik Ustavnog suda Republike BiH.

Autor je većeg broja publikacija, udžbenika, članaka, rasprava, osvrta i prikaza u stranim i domaćim časopisima. Bio је člаn brojnih redakcija i savjeta za časopise kao što su: „Godišnjak Pravnog fakulteta“ Sarajevo, „Pregled“ Sarajevo, „Finansije“ Beograd, „Рrаvnа enciklopedija“ Zagreb, „FEBS“ Sarajevo, „Opredjeljenja“ Sarajevo i drugi.

Na dužnost sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u maju 1997. godine. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u oktobru 1998. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.