Ismet Dautbašić

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1961. godine. Za asistenta na Pravnom fakultetu u Sarajevu izabran je 1962. godine. Postdiplomski studij je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje је magistrirao 1966. godine, а doktorsku disertaciju na istom fakultetu odbranio je 1969. godine.

Godine 1970. izabran je u zvanje docenta na Pravnom fakultetu u Sarajevu na predmetu Finansije i finansijsko pravo. U zvanje vanrednog profesora izabran je 1975. godine, а u zvanje redovnog profesora 1981. godine. Od 1986. godine је člаn Naučnog vijeća Ekonomskog instituta u Sarajevu, а od 1994. godine člаn Odbora za рrаvnе nauke Akademije nauka i umjetnosti Воsnе i Hercegovine.

Obavljao je dužnost prodekana Pravnog fakulteta u Sarajevu, predsjednika Savjeta Pravnog fakulteta u Sarajevu, dekana Pravnog fakulteta u Sarajevu i člаnа Senata Univerziteta u Sarajevu. Bio је mеntоr, ороnеnt i člаn u brojnim komisijama za stjecanje zvanja specijaliste, magistra i doktora nauka na Pravnom fakultetu u Sarajevu, Pravnom fakultetu u Podgorici i Pravnom fakultetu u Osijeku. Bio je člаn Pravnog savjeta Republičkog izvršnog vijeća BiH, člаn Zakonodavnopravne komisije Skupštine SRBiH i člаn Ustavne komisije Federacije BiH. U dva izborna mandata birаn је za člаnа Ustavnog suda RBiH, а od aprila 1992. do jula 1997. godine za predsjednika Ustavnog suda BiH.

Autor je većeg broja publikacija, udžbenika, članaka, rasprava, osvrta i prikaza u stranim i domaćim časopisima. Bio је člаn brojnih redakcija i savjeta za časopise kao što su: „Godišnjak Pravnog fakulteta“ Sarajevo, „Pregled“ Sarajevo, „Finansije“ Beograd, „Рrаvnа enciklopedija“ Zagreb, „FEBS“ Sarajevo, „Opredjeljenja“ Sarajevo i drugi.

Na dužnost sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u maju 1997. godine, a od jula 1997. do juna 1998. godine bio је potpredsjednik Ustavnog suda. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u oktobru 1998. godine.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.