Hitno privođenje nadležnoj sudskoj vlasti

Sudovi treba da direktno primijene odredbe člana 5. stav 3. Evropske konvencije i u slučajevima kada Zakon o krivičnom postupku ne propisuje striktnu obavezu da uhapšeno lice, tj. lice kojem je određen pritvor, izvedu pred nadležnog sudiju radi davanja iskaza.
• Odluka o meritumu broj AP-976/05 od 9. februara 2006. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/06, zakonitost pritvora, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Nema povrede prava iz člana 5. stav 3. Evropske konvencije jer je za pet sati i četiri minute prekoračen rok u kojem je tužilac bio dužan da preda zahtjev za određivanje pritvora sudiji za prethodni postupak.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2561/05 od 9. novembra 2006. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 14/07

Postoji kršenje prava iz člana 5. stav 3. Evropske konvencije kada se licu lišenom slobode odredi, a zatim i produžava pritvor a da to lice nije „odmah" izvedeno pred sudiju radi davanja iskaza na okolnosti proširenja istrage. Pri tome nije odlučujuće da li je Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske takvo postupanje striktno propisao budući da, prema Ustavu Bosne i Hercegovine, odredbe Evropske konvencije imaju prioritet nad svim drugim zakonima i moraju se direktno primjenjivati.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1812/07 od 11. novembra 2009. godine, stav 40, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 23/10, krivični postupak, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da postoji kršenje člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. Evropske konvencije kada nije zadovoljen zahtjev „hitnosti" koji nameće navedena odredba, jer apelant protiv kojeg je tekao krivični postupak nije lično saslušan u vezi s određivanjem pritvora protiv njega u roku od 15 dana nakon što mu je određen pritvor.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3752/12 od 17. juna 2015. godine, stav 44, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 58/15, krivični postupak, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Ustavni  sud  zaključuje  da  postoji  kršenje  prava  iz  člana  II/3.d)  Ustava  Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. u vezi sa stavom 1.c) Evropske konvencije kada se prvoapelantu kao licu lišenom slobode odredi pritvor a da nije „odmah" izveden pred „sudiju" radi saslušanja na okolnosti razloga na osnovu kojih se pritvor određuje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2930/15 od 16. septembra 2015. godine, stav 82, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 83/15, krivični postupak, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da postoji kršenje prava iz člana II/3.d) i m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. Evropske konvencije i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju jer je Općinski sud, u specifičnim okolnostima predmetnog slučaja, apelantima izrekao mjere zabrane a da prije toga apelanti nisu izvedeni pred sudiju radi davanja iskaza na okolnosti zbog kojih su predložene te mjere. Pri tome nije odlučujuće da li je Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine takvo postupanje striktno propisivao, budući da, prema Ustavu Bosne i Hercegovine, odredbe Evropske konvencije imaju prioritet nad svim drugim zakonima i moraju se direktno primjenjivati.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3184/16 od 10. oktobra 2016. godine, stav 48, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 83/16, krivični postupak, mjere zabrane, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju

U situaciji u kojoj je apelant izveden pred sudiju nakon sedam dana nije zadovoljen standard hitnosti, promptnosti, odnosno da apelant bude izveden pred sud „odmah“, kako je utvrđeno članom 5. stav 3. Evropske konvencije.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-533/21 od 23. juna 2021. godine, stav 66.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.