Zaključivanje Memoranduma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici

Zaključivanje Memoranduma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je zaključio Memorandum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici.

Memorandum su potpisali predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić i dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, prof. dr. sc. Larisa Velić u sjedištu Ustavnog suda u Sarajevu.

Zaključivanje ovog memoranduma predstavlja realizaciju zaključaka donesenih na nedavno održanoj Četvrtoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma za BiH o temi „Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema – Evropski standardi i praksa u BiH“ na kojoj  je, između ostalog, ukazano i na značaj saradnje pravosudnih institucija sa pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini i šire.

Cilj ovog memoranduma je uspostavljanje i unapređenje saradnje sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici na način da se osigura konstantna razmjena iskustva i informacija stručnog i naučnog karaktera od zajedničke koristi za obje institucije, kao i da se studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici osigura praktično upoznavanje sa nadležnostima, organizacijom i radom Ustavnog suda BiH.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.