Održan seminar za pravnike Ustavnog suda BiH

Pravnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine učestvovali su na seminaru o temama „Opći okvirni sporazum za mir“, „Standardi i proces rada u praksi Evropskog suda za ljudska prava“, te „Postupanja zaštićena članom 9. Evropske konvencije o ljudskim pravima“.

Seminar je organizirao Ustavni sud Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom AIRE i uz podršku Britanske ambasade u Sarajevu, a održan je 9. i 10. septembra 2021. godine u Vitezu.

Skup su otvorili predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić i registrar Suda Zvonko Mijan.

Prvi panel je bio posvećen Dejtonskom sporazumu, a predavanje o toj temi je održao predsjednik Mato Tadić. U svom predavanju predsjednik Mato Tadić je ukazao na globalne političke prilike u Evropi između 1980. i 1990. godine, na promjene vlasti u bivšim socijalističkim državama, na procese i krize nastale u bivšoj Jugoslaviji nakon smrti Josipa Broza Tita, na krizu u Bosni i Hercegovini, te na izbijanje sukoba i rata na prostoru Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine i na različite pokušaje i planove međunarodne zajednice za rješavanje krize u Bosni i Hercegovini.

U drugom dijelu predavanja predsjednik Mato Tadić je govorio o Dejtonskom sporazumu, te je predstavio detalje o toku pregovora u Dejtonu, kao i pozitivne i negativne strane provođenja Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Tokom drugog panela učesnici su mogli čuti više o standardima i procesu rada u Evropskom sudu za ljudska prava. O toj temi govorila je Bojana Bošković-Husanović, pravna savjetnica u Sekretarijatu Evropskog suda za ljudska prava. Savjetnica Bošković-Husanović je predstavila sličnosti i razlike u procesu obrade predmeta u Evropskom sudu za ljudska prava i Ustavnom sudu, te je pojasnila koje obaveze imaju savjetnici Evropskog suda u svakoj fazi procesa obrade predmeta.

Drugi dan seminara bio je posvećen temi „Uvjerenja i postupanja zaštićena članom 9. Evropske konvencije o ljudskim pravima“ o kojoj je govorio Boris Bogdanović, stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Cilj seminara je bio da poboljša praktičnu primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i da pruži podršku pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.