Златко М. Кнежевић

Рођен је 1960. године у Новом Граду, гдје је завршио основну школу и гимназију. Правни факултет завршио је у Београду, а правосудни испит положио 1987. године у Сарајеву. Након кратког запослења у СОУР „Сана“ Нови Град, радио је у Основном суду у Новом Граду као судијски приправник и стручни сарадник, а затим у Општинској управи Нови Град на руководећим радним мјестима. Oд 1991. године обављао је адвокатску дјелатност у самосталној канцеларији, а од 1996. године у заједничкој адвокатској канцеларији у Новом Граду. Завршио је стручне обуке у земљи и иностранству, првенствено из области кривичног права, те велик број семинара из области правосудног менаџмента. Вишегодишњи је предавач у организацијама ОКО Босне и Херцеговине, OSCE Босне и Херцеговине, ЦЕСТФБиХ и UNDP у вези са стручним усавршавањем адвоката, тужиоца и судија из области кривичног права с посебним нагласком на предмете ратних злочина, као и уставне и конвенцијске гаранције заштите људских права и слобода. Био је члан комисија за измјене и допуне Закона о кривичном поступку Републике Српске и Закона о бесплатној правној помоћи Босне и Херцеговине. Био је члан Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине и предсједник Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске. Носилац је највећег признања Адвокатске коморе Републике Српске. Аутор је више радова из области кривичног права, уставног права, заштите основних људских права и слобода објављених у стручним публикацијама у Босни и Херцеговини, земљама регије, Њемачкој, Русији, као и другим земљама чланицама Савјета Европе. Као члан Венецијанске комисије Савјета Европе од 2013. године учествује у раду пленарних сједница, али и у раду поткомисија за правосудни систем, основна права и мањине и мањинска права. Oд 2015. до 2017. године био је замјеник предсједника Поткомисије за мањине и мањинска права, а од 2017. године је замјеник предсједника Поткомисије за уставно судство. У децембру 2021. изабран је за предсједника Поткомисије за уставно судство и копредсједавајућег Заједничке комисије за уставно судство. Редовни је извјештач у Венецијанској комисији за области поткомисија којима руководи. Говори руски и енглески језик.

На дужност судије Уставног суда Босне и Херцеговине ступио је у јулу 2011. године, а дужност предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине обављао је од маја 2018. до маја 2021. године. У мају 2021. године изабран је на дужност потпредсједника. Мандат у Уставном суду престао му је у јануару 2024. године.