Предсједник Европског суда за људска права Robert Spano посјетио Уставни суд Босне и Херцеговине

Предсједник Европског суда за људска права Robert Spano данас је посјетио Уставни суд Босне и Херцеговине. Заједно са предсједником Spanom, Уставни суд БиХ су посјетили и судија Европског суда за људска права из Босне и Херцеговине Фарис Вехабовић и Anna Austin, jurisconsult.

Предсједника Spana и делегацију Европског суда за људска права прво је примио предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине Мато Тадић, који је указао на историјски значај ове посјете за Уставни суд БиХ и Босну и Херцеговину. Предсједник Тадић је навео да је ово први пут да предсједник Европског суда за људска права долази у овакву посјету Уставном суду БиХ и Босни и Херцеговини. Након тога предсједник Spano се састао и са свим судијама Уставног суда БиХ.

Предсједник Тадић и судије Уставног суда БиХ су презентовали предсједнику Spanu чињенице о уставном положају, организацији и функционисању Уставног суда БиХ, о апелационој и апстрактној надлежности, као и релевантне статистичке податке о раду Уставног суда. Саговорници су се у разговору осврнули и на мјесто и улогу Уставног суда БиХ у уставноправној структури Босне и Херцеговине, те на значај одлука Уставног суда БиХ у правном систему Босне и Херцеговине, као и на значај њихове имплементације. Наглашено је да постоји веома добра и успјешна сарадња Уставног суда БиХ са Европским судом за људска права.

Предсједник Spano је посебно похвалио рад Уставног суда који у свом свакодневном раду прати и примјењује праксу и стандарде Европског суда у сегменту заштите људских права и слобода. При томе су предсједник Тадић и судије Уставног суда БиХ указали на потребу за усавршавањем правника Уставног суда у Европском суду, као и на ангажовање експерата из Европског суда како би се на тај начин рад на предметима у Уставном суду БиХ у што већој мјери приближио начину рада Европског суда.

Такође, предсједник Spano и судија Вехабовић су указали на предмете из Босне и Херцеговине који се налазе на рјешавању пред Европским судом за људска права. У том смислу је истакнуто да се ради о веома малом броју предмета у односу на друге државе, као и да се ради о веома малом броју предмета у којима је утврђено кршење људских права и слобода.

Предсједник Spano је захвалио на пријему, размјени мишљења и информацијама које је добио од предсједника Тадића и судија Уставног суда БиХ приликом посјете. Истакао је важност улоге Уставног суда БиХ у правном систему Босне и Херцеговине посебно у сегменту заштите људских права и владавине права, те пожелио Уставном суду успјешан наставак радa.