Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Robert Spano posjetio Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Robert Spano danas je posjetio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Zajedno sa predsjednikom Spanom, Ustavni sud BiH su posjetili i sudija Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine Faris Vehabović i Anna Austin, jurisconsult.

Predsjednika Spana i delegaciju Evropskog suda za ljudska prava prvo je primio predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić, koji je ukazao na historijski značaj ove posjete za Ustavni sud BiH i Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Tadić je naveo da je ovo prvi put da predsjednik Evropskog suda za ljudska prava dolazi u ovakvu posjetu Ustavnom sudu BiH i Bosni i Hercegovini. Nakon toga predsjednik Spano se sastao i sa svim sudijama Ustavnog suda BiH.

Predsjednik Tadić i sudije Ustavnog suda BiH su prezentirali predsjedniku Spanu činjenice o ustavnom položaju, organizaciji i funkcioniranju Ustavnog suda BiH, o apelacionoj i apstraktnoj nadležnosti, kao i relevantne statističke podatke o radu Ustavnog suda. Sagovornici su se u razgovoru osvrnuli i na mjesto i ulogu Ustavnog suda BiH u ustavnopravnoj strukturi Bosne i Hercegovine, te na značaj odluka Ustavnog suda BiH u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, kao i na značaj njihove implementacije. Naglašeno je da postoji veoma dobra i uspješna saradnja Ustavnog suda BiH sa Evropskim sudom za ljudska prava.

Predsjednik Spano je posebno pohvalio rad Ustavnog suda koji u svom svakodnevnom radu prati i primjenjuje praksu i standarde Evropskog suda u segmentu zaštite ljudskih prava i sloboda. Pri tome su predsjednik Tadić i sudije Ustavnog suda BiH ukazali na potrebu za usavršavanjem pravnika Ustavnog suda u Evropskom sudu, kao i na angažiranje eksperata iz Evropskog suda kako bi se na taj način rad na predmetima u Ustavnom sudu BiH u što većoj mjeri približio načinu rada Evropskog suda.

Također, predsjednik Spano i sudija Vehabović su ukazali na predmete iz Bosne i Hercegovine koji se nalaze na rješavanju pred Evropskim sudom za ljudska prava. U tom smislu je istaknuto da se radi o veoma malom broju predmeta u odnosu na druge države, kao i da se radi o veoma malom broju predmeta u kojima je utvrđeno kršenje ljudskih prava i sloboda.

Predsjednik Spano je zahvalio na prijemu, razmjeni mišljenja i informacijama koje je dobio od predsjednika Tadića i sudija Ustavnog suda BiH prilikom posjete. Istakao je važnost uloge Ustavnog suda BiH u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine posebno u segmentu zaštite ljudskih prava i vladavine prava, te poželio Ustavnom sudu uspješan nastavak rada.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.