Извјештај о резултатима оцјењивања писменог и позив на усмени дио стручног испита за радно мјесто помоћника шефа Одјела за финансијске послове

У вези са јавним огласом број П2-1-700/16 за попуњавање радног мјеста помоћник шефа Одјела за финансијске послове у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине, у Уставном суду Босне и Херцеговине 21. децембра 2016. године обављено је тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу стручног испита.

 

Комисија за избор, у складу са Одлуком о поступку јавног оглашавања, те начину и програму полагања стручног испита за лица која се запошљавају у Уставном суду Босне и Херцеговине, на својој другој сједници, одржаној 22. децембра 2016. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.

 

У складу са чланом 21 наведене одлуке, кандидат стиче право да приступи усменом дијелу испита (интервјуу) ако је његов укупан број бодова на писменом дијелу испита најмање 75 бодова.

 

Кандидати који су положили писмени дио стручног испита и, у складу с наведеним одредбама Одлуке, имају право да приступе усменом дијелу стручног испита су кандидати који су тест радили под шифром како слиједи:

 

Шифра:

Број бодова:

3452

96,67

3458

95,00

3457

83,33

3450

76,67

3451

75,00

 

Кандидати који нису положили писмени дио стручног испита, јер су остварили мање од 75 бодова су кандидати који су тест радили под шифром како слиједи:

 

Шифра:

Број бодова:

3453

40,00

3454

40,00

3455

50,00

3456

40,00

 

Кандидати који су положили писмени дио стручног испита дужни су одмах да контактирају са Уставним судом Босне и Херцеговине путем телефона број 033/561-146, како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили тест.

 

Усмени дио стручног испита (интервју) одржаће се 23. децембра 2016. године у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица реиса Џ. Чаушевића 6/III, са почетком у 9 časova. Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили тест, као и важећи идентификациони докуменaт (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Подијели