Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog i poziv na usmeni dio stručnog ispita za radno mjesto pomoćnika šefa Odjela za finansijske poslove

 

U vezi sa javnim oglasom broj P2-1-700/16 za popunjavanje radnog mjesta pomoćnik šefa Odjela za finansijske poslove u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine 21. decembra 2016. godine obavljeno je testiranje kandidata koji su pristupili pismenom dijelu stručnog ispita.

 

Komisija za izbor, u skladu sa Odlukom o postupku javnog oglašavanja, te načinu i programu polaganja stručnog ispita za lica koja se zapošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, na svojoj drugoj sjednici, održanoj 22. decembra 2016. godine, obavila je ocjenjivanje pismenih radova kandidata.

 

U skladu sa članom 21. navedene odluke, kandidat stječe pravo da pristupi usmenom dijelu ispita (intervjuu) ako je njegov ukupan broj bodova na pismenom dijelu ispita najmanje 75 bodova.

 

Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita i, u skladu s navedenim odredbama Odluke, imaju pravo pristupiti usmenom dijelu stručnog ispita su kandidati koji su test radili pod šifrom kako slijedi:

 

Šifra:

Broj bodova:

3452

96,67

3458

95,00

3457

83,33

3450

76,67

3451

75,00

 

 

Kandidati koji nisu položili pismeni dio stručnog ispita, jer su ostvarili manje od 75 bodova su kandidati koji su test radili pod šifrom kako slijedi:

 

Šifra:

Broj bodova:

3453

40,00

3454

40,00

3455

50,00

3456

40,00

 

Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita dužni su odmah da kontaktiraju sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/561-146, kako bi se identificirali u skladu sa šifrom pod kojom su radili test.

 

Usmeni dio stručnog ispita (intervju) održat će se 23. decembra 2016. godine u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića 6/III, sa početkom u 9 sati. Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni da donesu originalni dokaz šifre pod kojom su radili test, kao i važeći identifikacioni dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

 

 

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.