Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто Преводилац

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто
Преводилац у Уставнм суду Босне и Херцеговине


На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста Певодилац, расписивањем јавног огласа број СУ-06-250/24 од 7. фебруара 2024. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине одржано је тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на сједници, одржаној 5. марта 2024. године, оцијенила је писмене радове кандидата.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра: Број бодова:
8060 94,67
8061 84,00

                                           
Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су одмах контактирати Уставни суд Босне и Херцеговине путем телефона број 033/561-146 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 8. марта 2024. године (петак) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица Pеиса Џ. Чаушевића број 6/III, са почетком у 10.00 часова.

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони докуменат (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

Предсједница Комисије за избор
Наташа Вуковић