Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто стручни сарадник у Канцеларији регистрара

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто
стручни сарадник у Канцеларији регистрара у Уставном суду Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник у Канцеларији регистрара Уставног суда Босне и Херцеговине расписивањем јавног огласа број СУ-06-294/22 од 9. марта 2022. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на сједници, одржаној 29. априла 2022. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра: Број бодова:

8103

8110

8111

8112

8114

8116

8126

80,00

75,00

80,00

80,00

75,00

75,00

75,00

Кандидати који нису положили писмени дио испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи:

8104

8107

8108

8113

8115

8118

8119

8120

8121

8123

8127

8129

8131

8132

30,00

26,67

28,33

36,67

13,33

26,67

26,67

26,67

30,00

46,67

41,67

46,67

38,33

28,33

Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су одмах контактирати Уставни суд Босне и Херцеговине путем телефона број 033/561-146 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 10. маја 2022. године (уторак) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица реиса Џ. Чаушевића број 6/III, са почетком у:

-    10 сати за кандидате који су радили под шифрама 8103, 8110, 8111, 8112.
-    11 сати за кандидате који су радили под шифрама 8114, 8116, 8126.

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони докуменат (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

Предсједница Комисије за избор
Наташа Вуковић